Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis Alberta Žirovnického

29. 3. 2007

Madam,
nejprve omluvte mou drzost, že se Vám vnucuji se svou kauzou. Nicméně dostal jsem na Vás spojení od M. Vostárka, kterého jste oslovila. Snad jsem nepřekročil meze Vaší vstřícnosti. Nicméně, tento dopis nyní začínám psát a jsem si vědom toho, že bude obsáhlý. Proto Vás prosím, abyste se poctivě seznámila s těmito "základními" informacemi o případu vraždy, se kterou nemám nic společného, která mi byla podvodně vnucena a za kterou jsem byl zlikvidován, aniž jsem ji nejenže spáchal, ale která mi ani nebyla prokázáná. Z tohoto tedy vyplývá, že jsem nevinen, avšak vím, že nemohu automaticky předpokládat, že mi uvěříte. Rozvine-li se mezi námi komunikace, bude dozajista obsáhlá, protože se vyskytnou otázky, které Vám budu muset zodpovědět. Jsem k tomuto připraven.
   Navíc zde prohlašuji, že nemám nic proti tomu, aby veškeré materiály, včetně obsahu naší korespondence, byly dány k veřejné dispozici na www. stránkách. Kdyby to totiž bylo v mých silách, nechal bych zveřejnit obsah celého spisu, ten však má okolo 3000 stran.
   Těchto 3000 stran je chaotická směs manipulací, spekulací, domněnek a prázdného balastu. Jsem připraven Vás tímto provést, neboť dnes již vím, že jsem asi jediná osoba, která se v tomto chaosu vyzná.
   Jsem přesvědčen, že po určitém čase bude obsah mého spisu a můj příběh dost průkazným materiálem k tomu, aby se odhalila manipulační činnost policie (i při vyšetřování vražd), krví skutečných pachatelů, alibistická činnost st. zástupců a diletantní činnost české justice.
   Budu taktéž rád, budete-li komunikovat s panem Janem Krupičkou (tel. č.), jež má mou absolutní důvěru a má možnosti, jak Vám objasnit mnohé nejasné.
   Pokud jde o můj boj za svou tvář, je to totiž šest let trvající válka na tiché frontě, neboť proti státu vedu okolo 30 soudních sporů, které mají příčinnou souvislost s mou likvidací. Mimo jiné mám už 5 žalob u E. S. ve Štrasburku, neboť procedury E. S. a možnosti odhalení zoufalé pravdy o "fungování" českých orgánů jsou mým soukromým "koníčkem", byť nejsem právník, již od roku 1998 (souvislosti vyplynou z mého životopisu). V současnosti se mi stalo "posedlostí" překládání rozsudků E. S. z A. J. do Č. J., abych měl dostatek precedentů v boji proti českému státu.
   Přestože Vás nechci zahltit, omlouvám se, jestliže Vás tento dopis s obsahem příloh toto způsobí. Do mých výkladů se budou prolínat i odkazy na soudní spory, které vedu se státem a které, až budou veřejně nařízeny, budete moci sledovat. Je to totiž běh na strašně dlouhou trať.
   Pokud pak jde o "průvodce" celým mým případem, existuje text - de fakto obsah mé žaloby proti ČR, který je evidován u E. S. pod č. 7022/06, a který podrobně mapuje veškerou důkazní, procesní i nezákonnou činnost orgánů státu v mě vnucované kauze. Tento má nyní k dispozici můj advokát, jež mi byl přidělen k obnově řízení, a až mi tento materiál vrátí, bude-li z Vaší strany zájem, nechám pořídit kopii a s radostí Vám ho poskytnu.

   Postupně tedy započnu s poskytováním informací k mé věci. Je to natolik v čase dlouhá záležitost, že není možné postupovat striktně chronologicky, ač se o to pokusím, nicméně, zasílám Vám návrh na povolení obnovy (složka A) s přílohami (složka B+C), což je obnova řízení Č.j. Nt 237/2006, která byla podána dne 10. 11. 2006 a do dnešních dnů běží před MS v Praze. Je to natolik útočný materiál, že asi bude možno začít můj výklad od těchto dokumentů.

   Výchozí rozsudky jsou obsaženy ve složce D. Jedná se o rozsudek MS v Praze ze dne 25. 3. 2002 a rozsudek VS v Praze ze dne 20. 8. 2002, 7 To 89/02.

   Základní dva odstavce označující důkazy jsou:

- 3. odst. na str. 30 - Rozsudku MS v Praze a

- 3. odst. na str. 17 - Rozsudku VS v Praze

   Pokud jde o obnovu řízení, jak je navržena ve složkách A-C, tak je zaměřena na dokázání nepravdivosti obou rozsudků ze strany osoby odsouzené.

   (pozn. Před obnovou ve složkách A-C již byla "obnova" zamítnuta - Č.j. Nt 206/2006, kdy však ze strany obou soudů již došlo k zásahu do uzavřených právních zjištění - tomuto momentu se věnují hlavy A, B, C + K a přílohy a) - m) návrhu ve složce A-C).

 

Takže:

V rozsudku MS v Praze jsou označeny 4 důkazy

   1. Výpověď manželky Žirovnického

   2. 2ks mobilních telefonů

   3. Nález stříbrného kufříku

V rozsudku VS v Praze jsou označeny:

   1. Výpověď manželky Žirovnického

   2. Výpověď p. Žáka

   3. Výpovědi svědků k mob. telefonům

 

Nicméně, dovoluji si odkázat na obsah jednotlivých hlav v návrhu obnovy řízení ve složce A. Věc je totiž prostá, neboť ani soud ani obhajoba nikdy neviděli ony mobilní telefony, výpověď p. Žáka v sobě neobsahuje nic, co by se týkalo vraždy.

   V důsledku pak zůstává jediný nepřímý důkaz - výpověď manželky - která je však výpovědí z doslechu a je objektivně nepravdivá, jak vyplývá z hlavy G + příslušných příloh.

   Výpověď mé manželky je navíc předmětem civilního sporu (Č.j. 24 C 88/2004).

   Potud si dovoluji odkázat na přečtení všech složek a porovnání jednotlivých důkazů.

 

Velice závažným důkazem o porušování presumpce mé neviny je 1. věta na str. 31. Z této věty totiž vyplývá, že zlikvidován jsem byl jen proto, že "jsem nenabídl žádný konkrétní důkaz, který by mohl mojí vinu vyvrátit". I přes existenci této věty v rozsudku ani Ústavní soud ČR posléze neshledal porušení presumpce neviny (usnesení ze dne 5. 10. 2005, I. ÚS 314/03).

   K čemu pak tedy existuje § 2 odst. 5 - t. ř. a povinnosti dokazovat vinu??

   Je zde nutno konstatovat, že na dobu úmrtí, jak byla zjištěna původním pitevním protokolem tedy na 3:45 ráno 13. 10. 2000, mi bylo policií potvrzeno alibi a to 180km od místa činu v Třebíči!!

   Na místě činu nebyla nalezená jediná stopa po mém pohybu tam, neboť jsem tam nebyl!! Neexistuje žádný přímý svědek.

   Naopak!

   Na škrtidle bylo nalezeno cizí neznámé DNA a pachová stopa pana Jiřího Forejta (ta však byla nalezena i na vykradené pokladně, trezoru a osobních věcech poškozeného, pan Forejt nemá alibi a poškozeného již v minulosti vykradl...). Trestní stíhání, dle mého pachatele vraždy, bylo zastaveno jen proto, že ho JÁ neznám?!?

V současném okamžiku mi dovolte, abych odbočil a vysvětlil určité věci v časové ose, aby byly pochopeny mé myšlenky.

   Tedy, jak jsem již uvedl - poškozený (jinak můj známý) Milan Hosnedl, byl uškrcen dle pit. protokolu, jež máte ve složce B pod w), dne 13. 10. 2000 "okolo 3:45 ráno".

   Já se o jeho smrti poprvé dozvěděl dne 23. 11. 2000, když jsem se dostavil na policii po svém předvolání k podání vysvětlení.

   S ohledem na velice podivný postup policistů jsem si pak v prosinci 2000 o věci sám zjistil několik faktů. Díky těmto zjištěním jsem mohl být v klidu, neboť jsem zpětně zrekonstruoval, že v době jeho vraždy jsem byl v Třebíči.

   Od 23. 11. 2000 se však začly dít velmi podivné věci.

   Se svojí manželkou jsme bydleli v pronajatém domku na adrse: Rymaně č. p. 662, Mníšek pod Brdy (toto je, jak později poznáte, důležitý údaj). Ověřte si, o jaký objekt se jedná, na www.mapy.cz .

   Dne 13. 12. 2000 MS v Praze povolil policii ČR tzv. "operativní odposlechy", avšak v rekreační chatě číslo evidenční 0512 (tento objekt jsme neuživali a stojí na vedlejším pozemku za plotem).

   Policie však "štěnice" prostřednictvím vloupání nám instalovali do obýváku v r. d. 662!! (Tohoto svinstva se týkají civilní žaloby 34 C 112/2004 u MS v Praze proti MVČR a 37 C 51/2004 u MS v Praze proti MSČR). Pak začalo peklo.

Např.:

- Byly mi objednávány prostitutky na eskort

- Manželka dostávala výhružné SMS

- Byly nám pouštěni psi z pozemku, aby tropili škodu u sousedů

- V noci se okolo našeho domu střílelo

- Na pozemku jsem nacházel různé střelivo, atd.

   Vše jen proto, abychom se s manželkou hádali...

   Dne 15. 1. 2001 jsem se opakovaně dostavil na policii (dobrovolně) a opět jsem podával vysvětlení. Byl jsem tam již s advokátkou, neboť jsem měl všeho dost plný zuby. Nikdo se mě neptal ani na alibi, jen dělali dusno!!

   V záznamech o odposleších, kromě toho, že mi měřili čas, jak dlouho souložím s manželkou, nic nebylo - avšak dodnes jsou tyto ve spise!!

   Dne 2. 3. 2001 policie zfalšovala přepis odposlechu a do věty mé manželky doplnila jedno slovo!! Na záznamu je "Vem si...(a drnčí ventilátor od Aku-kamen)", v přepisu je však "Vem si kvér".

   Na základě tohoto zfalšovaného přepisu policie o příkaz k domovní prohlídce - opět na "rekreační chatu č. e. 0512" - kterou jsme neobývali.

   Dne 6. 3. 2001 policejní zásahovka bez soudního příkazu vtrhla do rod. domu č. p. 662 - postříleli psy, rozmlátili dům a já jsem byl donucen dívat se na to, jak tři dobytci v policejních uniformách mlátějí mojí nahou manželku pažbami pušek a kopou do ní! Má manželka však byla těhotná a na následky potratila (viz. složka F, str. 7, 5 odst.). Úřední záznam o zásahu byl zfalšován na to, že vše se odehrálo v rekr. chatě 0512!!! (Tyto momenty jsou v žalobě 34C 126/2004 v MS v Praze proti MVČR).

   Následně, bez soudního příkazu, v r. d. č. p. 662 proběhla marná domovní prohlídka, bez naší účasti. Protokol o DP byl opět zfalšován na to, že vše se odehrálo v r. ch. č. e. 0512!?! (Tyto věci jsou pak předmětem žaloby 18C 84/2006 u OS PRO PMU-Z proti MSČR).

   V obou rozsudcích pak naleznete, že k záměně objektů nedošlo!!!!?

   Nicméně, má manželka vypověděla svou výpověď dne 6. 3. 2001, poté, co tato z ní byla vymlácena! Následně pak již nikdy toto svými slovy nezopakovala.

Teď důležitá věc:

   Výpověď mé manželky byla pořízena dne 6. 3. 2001 před tím, než jsem byl obviněn - tudíž byla nepoužitelná proti mé osobě!! Soud však tuto jen přečetl, u čehož jsem nebyl (složka F, str. 8, 3 odst.), ačkoliv toto § 207 odst. 2 t. ř. nebylo podle zákona vůbec možné.

   Takže ve výsledku - jediný důkaz - důkaz z doslechu, byl, kromě toho, že je objektivně nepravdivý, nepoužitelný procesně proti mé osobě.

   O tom, že policie sama měla nepořádek v místě, kde jsme byli zadrženi svědčí i obsah složky G. Vysledek šetření IMV ČR je, že se nic nestalo, protože náš dům neexistuje!!?

   Časem, až pořídím kopie, Vám budu schopen dodat další kopie, kterými jsem schopen prokázat celý ten podvod.

   Pak však (po 6. 3. 2001) policie začala dělat onu zvláštní věc (v období od 6. 3. - 26. 7. 2001), kterou lze spolehlivě nazvat "Manipulace a výroba důkazů" - to však v době, kdy jsem ani já, ani můj advokát nemohli nahlížet do spisu - tudíž jsme nic nevěděli!!

Pár příkladů:

1. Dne 13. 10. 2000 policie natočila hliníkový kufřík na videozáznam z místa činu a to v živém čase 11:33 hod. - z fotodokumentace byl však odstraněn!! - aby se mohla vytvořit fikce jeho údajného "házení do rybníka".

2. Nikdy neproběhla rekognice onoho kufříku - jen vyšetřovatel ho označil za kufřík oběti.

3. Poté, co byly potvrzeny: A. Negativní DNA z m. č. vůči mé osobě

                                          B. Negativní pachová stopa vůči mé osobě

                                          C. Potvrzeno mé alibi na původní čas smrti

Policie nechala zfalšovat přímý původní důkaz - pit. protokol ze dne 16. 10. 2000 (složka B, příloha w) s odstupem 9 měsíců po smrti!! - za použití nepřímého důkazu z doslechu (výpověď mé manželky z 6. 3. 2001!?!) na doplněk (složka B, příloha z).

(Pozn. Přečtete-li si pozorně přílohu z, zjistíte, že znalec z oboru patologie nezkoumal tělo poškozeného, ale "hodnotil výpověď mé manželky", což nesmí podle § 107 t.ř.!!).

4. Policie údajně vrátila oba mobilní telefony poškozené firmě, aniž je však identifikovala, vyfotila či popsala (§§ 112-113 t.ř.)!! Tyto pak nikdy nikdo neviděl a neidentifikoval!!

Věc je prostá, neexistuje důkaz o mé přítomnosti na místě činu! Pokud pak jde o pit. protokol a jeho doplněk (přílohy w a z), tak znalec před soudem prohlásil: "Pravdivé jsou oba posudky(!?)" a soudkyně si vybrala ten, který se jí hodil...

   Podívate-li se na 1. větu na str. 31 rozsudku MS v Praze ze dne 25. 3. 2002, pak pochopíte zvrácenou logiku soudu - ačkoliv není důkaz o mém páchání vraždy - měl jsem já předložit důkazy o své nevině?!? § 2 odst. 5 t.ř. je soudům pro smích...

No nic!

Ve složce H Vám pak posílám návrh na povolení obnovy Č.j. Nt 206/2006, který již byl zamítnut (viz. příloha a, složka B), kdy soudy již samy narušily pravdivost původních rozhodnutí!! Má výpověď do 5. 10. 2005 ve spisu nebyla!!

Spis byl mezi 5. 10. 2005 a 7. 4. 2006 zfalšován a ona výpověď z 8. 3. 2001 tam byla dodána!! Nicméně, trestní oznámení v tomto směru nikdo nechce řešit, ba co víc, mě je vyhrožováno dalším stíháním!!!! (viz. složka I.).

   Do dnešního dne ve věci tr. oznámení pro vraždu!!, neučinily orgány státu jediný úkon či rozhodnutí (§§ 158-159 t.ř.) ...

Pokusil jsem se být stručný...:-)

Abych však byl ještě šílenější - posílám Vám "veselou" žalobu, jež je vedena pod Č.j. 37 C 59/2004 u MS v Praze - neboť celé mé tzv. "trestní řízení" je řízení zmateční! Zmateční přímo ve smyslu neplatné a neúčinné!! (složka J).

   Podstata je prostá, jestliže mé tr. stíhání "nebylo zahájeno v souladu se zákonem" - nebylo zahájeno vůbec!! Neplatné řízení nemůže mít platné účinky...

   Říkám Vám na rovinu - že podrobnosti o tomto "soudu" Vám jistě přiblíží pan Krupička (zeptejte se ho na to, co je tento stát schopen provádět kvůli takovémuto průšvihu).

   Výsledek je, že nejenže mi vina prostě nebyla dokázána, že vrah stále běhá na svobodě, ale veškeré mé odsouzení je neplatné po právní stránce od svého začátku...

Myslím, že na úvod a Vaše "nezahlcení" by toto mohlo stačit. Opakuji tedy svoji ochotu zodpovědět Vám jakékoliv dotazy, jestli Vás mnou vnucená kauza zaujme. Podle Vašeho požadavku Vám zasílám i stručný životopis.

V úctě

Žirovnický Albert

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

vím

Lucie Opletalova4. 5. 2011 18:22

vim to na 100% ze tento dotyčny člověk nic neudelal

Re: vím

Jindra23. 7. 2014 14:23

Vím na 100%, že je to psychopat, který evidentně vysadil medikaci.