Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doplněk k dokumentu II. B

17. 1. 2008

Doplněk Dokumentu II.B – Doložení skutečností souvisejících s bezdůvodným bráněním v přístupu do spisového materiálu v období od 6. 3. 2001 do 26. 7. 2001

 

            Stěžovatel tímto doplňkem doplňuje text původní stížnosti a svá tvrzení dokladuje skrze speciální řadu příloh, neboť v roce 2006 proběhlo první řízení o obnově v napadeném procesu a orgány žalovaného státu vědomě lhaly o faktu bezdůvodného bránění v přístupu do spisového materiálu. Lze tudíž předpokládat, že i v řízení o stížnosti, která je registrována pod č. 7022/66 – Žrovnický v. ČR, budou orgány žalovaného státu lhát o této skutečnosti.

            Stěžovatel tedy předkládá Přílohu X.A -  protokol o výslechu obviněného ze dne 6. 3. 2001, kde na 2. listu je červeně označeno, že žádal o nahlédnutí do spisu, a to v souvislosti s obsahem poučení (2. strana protokolu – označeno zeleně), neboť měl právo „vyjádřit se ke všem skutečnostem… a k důkazům o nich.“ – To by se o nich ovšem musel cokoli dovědět!! Červeně označený text je tak důkazem o tom, že podstata obvinění nebyla stěžovateli nikdy objasněna (viz. ust. § 91 odst. 1 – tr. řádu), a že došlo k porušení jeho práva na obhajobu, které měl garantováno i podle vnitrostátního práva.

            Dále stěžovatel předkládá Přílohu X.B – protokol o pokračování výslechu obviněného ze dne 18. 4. 2001, kde opět na 2. listě je červeně označeno, že mu bylo nadále bezdůvodně bráněno v nahlédnutí do spisu, a to i přes „zdůraznění“ (1. strana protokolu – označeno zeleně).

            Je zjevné, že policie činila na stěžovatele nátlak, aby vypovídal a to dokonce skrze lživé poučení (rozdíl mezi formulací označenou modře a označenou zeleně). Je tedy zjevné z obsahu této Přílohy X.B, že policejní vyšetřovatel obsolutně nepokrytě porušoval vnitrostátní právo a obecné principy spravedlivého řízení.

U Přílohy X.C – protokolu o pokračování výslechu obviněného ze dne 26. 7. 2001, stěžovatel žádá o přeložení celého textu, aby bylo patrno, jak důrazně protestoval proti způsobu prováděného vyšetřování!!

            Protože má stěžovatel obavu, že orgány žalovaného státu budou lhát i před Evropským soudem pro lidská práva, přikládá další přílohy.

- Příloha X.D – sdělení vyšetřovatele ze dne 11. 5. 2001:

            V této příloze je „velice zajímavé odůvodnění“, proč bylo zabraňováno v nahlédnutí do spisu (2. odstavec – označeno zeleně). Takové „odůvodnění“ žádný zákon ČR, ani obecné principy řízení, neumožňují!!!

            Opět se jedná o jasný důkaz pošlapávání práva na obhajobu a aspektu „rovnosti zbraní“.

- Příloha X.E – odpověď vyšetřovatele ze dne 19. 6. 2001:

            Stejně jako u Přílohy X.D se jedná o důkaz o absolutním pošlapání principů spravedlivého řízení.

- Příloha X.F – sdělení vyšetřovatele ze dne 27. 6. 2001:

            Jasný důkaz o tom, že na tomto porušování se aktivně podílela strana obžaloby.

- Příloha X.G – vyrozumění vyšetřovatele ze dne 27. 6. 2001:

            Stejně, jako u přílohy X.F.

- Příloha X.H – usnesení MSZ v Praze ze dne 7. srpna 001:

            Toto usnesení paradoxně supluje obsah Přílohy VII.L původního textu stížnosti. Jedná se o další z důkazů „podivně“ vedeného přípravného řízení, neboť o stížnosti k podjatosti vyšetřovatele Rosáka, rozhodovaly dva orgány zároveň (!?!).

 

 

 

 

Závěr k doplňku

 

            Protože stěžovatelova snaha o prokázání konstrukce jeho odsouzení, skrze zmanipulované trestní řízení, neustává, dovoluje si předložit tento doplněk k textu původní stížnosti a to proto, že získává další a další absolutně šílené informace k již provedenému a uzavřenému řízení.

            Ačkoliv to není meritem stížnosti č. 7022/06, proběhlo první řízení o povolení obnovy, které z důvodů otevřeného lhaní soudů ČR a falšování původního spisového materiálu, bude napadeno ústavní stížnosti. Protože stěžovatel očekává, že Ústavní soud ČR opět zakryje tr. činnost soudců, st. Zástupců a policistů při falšování jeho spisového materiálu, skončí patrně i ono řízení o povolení obnovy před Evropským soudem, avšak bude napadeno samostatnou stížností.

            Tuto informaci zde stěžovatel byl nucen uvést z toho důvodu, že problém , jehož se týká tento doplně, doslova „vypadl ze svého úkrytu ve skříni, jako příznačný kostlivec“ a také proto, že očekává, že žalované orgány zločinného státu – České republiky, se pokusí stejné bludy uplatnit i v řízení o této stížnosti.

 

 

V Praze dne 15. 5. 2006                                                                    Podpis

                                                                                                          Žirovnický Albert

                                                                                                          PS 1/406, náměstí Míru 55

                                                                                                          Valdice u Jičína, 507 11

 

 

Seznam příloh:

 

Příloha X.A – Protokol o výslechu obviněného (stěžovatele) ze dne 6. 3. 2001

                        ČVS: ÚVP – 236/11 – 2000                                                              - 2 listy

Příloha X.B –Protokol o pokračování výslechu obviněného (stěžovatele) ze dne 18. 4. 2001

                        ČVS: ÚVP – 236/11 – 2000                                                              - 2 listy

Příloha X.C – Protokol o pokračování výslechu obviněného (stěžovatele) ze dne 26. 7. 2001

                        ČVS: ÚVP – 236/11 – 2000 – 219                                                    - 2 listy

Příloha X.D – Sdělení vyšetřovatele ze dne 11. 5. 2001

                        ČVS: ÚVP – 236/11 – 2000 – 219                                                    - 1 list

Příloha X.E – Odpověď vyšetřovatele ze dne 19. 6. 2001

                        ČVS: ÚVP – 236/11 – 2000 – 219                                                    - l list

Příloha X.F – Sdělení vyšetřovatele ze dne 27. 6. 2001

                        ČVS: ÚVP – 236/11 – 2000 – 219                                                    - 1 list

Příloha X.G – Vyřozumění vyšetřovatele ze dne 27. 6. 2001

                        ČVS: ÚVP – 236/11 – 2000 – 219                                                    - 1 list

Příloha X.H – Usnesení Městského státního zastupitelství v Praze ze dne

                        7. srpna 2001

                        KZv 2073/2000 – 366                                                                       - 2 listy

 

                                                                                              CELKEM                  - 12 LISTŮ

 

 

 

           

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář