Jdi na obsah Jdi na menu
 


Námitka podjatosti předsedkyně 48T senátu Městského soudu v Praze - JUDr. Veroniky Čeplové

3. 4. 2007

Městskému soudu v Praze

Spálená 2

Praha 2, 112 16                                               Ke zn. 48T 2/2002, Nt 206/2006

 

Věc: Námitka podjatosti předsedkyně 48T senátu Městského soudu v Praze – JUDr. Veroniky Čeplové

 

            Navrhovatel ve věci obnovy řízení v kauze vraždy Milana Hosnedla dne 13. 10. 2000 podává a vznáší námitku podjatosti předsedkyně 48T senátu Městského soudu v Praze JUDr. Veroniky Čeplové a to pro „poměr k projednávané věci a osobě A. Žirovnického, kterého se úkon přímo dotýká.“ S odkazem na ust. § 30 odst. 1. – tr. řádu. Tato námitka je přímo navázána na návrh na obnovu řízení ze dne 10. listopadu 2006.

            Tuto námitku navrhovatel odůvodňuje třemi zásadními důvody:

-         První důvod:

Jak vyplývá z obsahu Hlavy A, B, C, které jsou nedílnou součástí návrhu na povolení obnovy, je osoba JUDr. Veroniky Čeplové navržena jako „svědek“ – tedy přímo předsedkyně 48T senátu je nový důkaz a její výslech přinese nová fakta, která se přímo dotýkají případu vraždy Milana Hosnedla a to pravděpodobným pachatelem, jak je následně specifikováno v Hlavě H – nedílné součásti návrhu na povolení obnovy ze dne 10. listopadu 2006.

            Tudíž první důvod je splněním zákonné podmínky „poměru k projednávané věci“, přičemž je nutno zdůraznit, že JUDr. Veronice Čeplové nepřísluší rozhodovat, zda bude k věci vyslechnuta jako svědek či nikoliv. Takové rozhodnutí je jen a pouze na nestranném soudci, kterým musí být jiná osoba, ne-li dokonce soudce z jurisdikce jiného soudu, než-li je Městský soud v Praze (to s ohledem na dále uvedená fakta).

 

-         Druhý důvod:

U Městského soudu v Praze, Slezská ulice, je pod. sp. zn. 34C 100/2006 řádně zaregistrována žaloba na ochranu osobnosti, kterou dne 1. 8. 2006 podal navrhovatel proti žalované osobě – JUDr. Veronice Čeplové. Předmětem této žaloby jsou lži, bludy, pomluvy a slátaniny, které žalovaná pronesla na adresu navrhovatele – žalobce, čímž zjevně neoprávněně zasáhla do všeobecného osobnostního práva žalobce A. Žirovnického. Touto žalobou se žalobce – navrhovatel domáhá písemné omluvy a finanční satisfakce za pronesené lži ve výši pouhých 2. 000. 000. kč. O této žalobě nebylo doposud rozhodnuto a jen tak rozhodnuto nebude, tudíž je zde splněna další zákonná podmínka „poměru k osobě A. Žirovnického“ ze strany JUDr. Veroniky Čeplové.

            Jelikož se navrhovatel opakovaně setkává s otevřenou bagatelizací protiprávní činnosti soudce, je nucen se odvolat na Case-law Evropského soudu ve Štrasburku, která je nedílnou součástí úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a má tudíž přímou přednost před vnitrostátním právem dle čl. 10 – ústavy ČR, konkrétně na rozsudek E. S. ve věci Chmelíř v. ČR ze dne 7. 6. 2005 - § 61: „Obě řízení (by) probíhala současně. V důsledku toho nelze vyloučit, že stěžovatel (by) mohl mít v rámci trestního řízení důvod obávat se pokračujícího nepřátelského vztahu vůči němu (M. M. Wettstek proti Švýcarsku, č. 33958/96, § 47, ESLP 2000 – XII).“

            Je však nutno upozornit, že lži a pomluvy JUDr. Čeplové – evidentního nepřátelského vztahu vůči A. Žirovnickému souvisejí s dosud zákonně nevyřízeným podezřením z trestné činnosti, které se JUDr. Čeplová dopustila vůči navrhovateli, čehož se týká třetí důvod.

 

-         Třetí důvod:

Dne 15. 5. 2006 podal navrhovatel trestní oznámení na organizovanou skupinu pachatelů, kdy k podezřelým osobám patří i JUDr. Čeplová. Dosud neprověřené podezření se týká korupce, falšování veřejných listin a krytí pachatele trestného činu vraždy, kdy nemůže být kladeno za vinu navrhovateli, že příslušné orgány státu ignorujíc platné zákony si tento horký brambor přehazují v úmyslné snaze „zamést toto svinstvo pod koberec“.

            Ať je to jakkoliv, navrhovatel je v této souvislosti poškozenou osobou a to právě v důsledku zjevné protiprávní činnosti JUDr. Veroniky Čeplové. I v tomto momentu je tedy splněna Zákonná podmínka „poměru k osobě A. Žirovnického.“

 

Proto tedy

            navrhovatel požaduje vyloučení JUDr. Čeplové Veroniky z projednávání podaného návrhu na povolení obnovy ze dne 10. listopadu 2006.

 

Ve Valdicích dne 10. listopadu 2006                       Žirovnický Albert

                                                                                  Nám. míru 55, PS 1/404

                                                                                  Valdice u Jičína, 507 11

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář