Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh na povolení obnovy řízení

31. 3. 2007

Městskému soudu v Praze

Spálená 2

Praha – 2, 112 16                                                               Ke sp. Zn. 48 T2/2002, Nt 206/2006

 

 

NÁVRH NA POVOLENÍ OBNOVY ŘÍZENÍ

 

Causa:                        Vražda Milana Hosnedla dne 13. 10. 2000

 

Navrhovatel:             Albert Žirovnický, nar. 22. 5. 1968

                                   Trv. Bytem: Jeseníkova 93, Praha 3

                  T. č.          : Nám. Míru 55, PS 1/404, Valdice u Jičína, 507 11

 

Odpůrce:                   Česká republika

                                    Městské státní zastupitelství v Praze

                                    Se sídlem: Legerova 13, Praha 2, 121 45

 

Námitka podjatosti předsedkyně 48T senátu JUDr. Čeplové, přiložena.

- Počet dokumentů k meritu věci: 11 (Hlava A-K)   - 16 listů

- Počet nových skutečností         : 37

- Počet nových důkazů                : 14

- Počet nových svědků                :   9

- Absence důkazů                        : 21

- Počet příloh                               : 26 (přílohy a) – z) )   - 53 listů

 

1.

            Navrhovatel byl nejprve odsouzen rozsudkem MS v Praze, sp. Zn. 48T2/2002, ze dne 25. 3. 2002, avšak tento rozsudek byl změněn rozsudkem VS v Praze, sp. Zn. 7To89/02, ze dne 20. 8. 2002, a to za tr. Čin dle § 219 odst. 1, 2 – t. z., vraždy.

            Co se však stalo?

            Rozsudek VS v Praze fakticky znegoval str. 15-29 rozsudku MS v Praze (str. 20, 2 odst.) a nahradil ho spekulativními doměnkami na str. 17-18, čímž došlo k vytvoření příznačného nesmyslu, neboť skutkový děj takto „poskládaný“ neobsahuje logickou linii k prokázání některého za skutkových znaků k trestnému činu vraždy.

            Za daného stavu navrhovatel prohlašuje, že nikdy v říjnu 2000 nebyl přítomen na místě činu. Jelikož mu bylo ze strany MS v Praze opakovaně vytýkáno, že cit.: „…ve své výpovědi obžalovaný nenabídl žádný konkrétní důkaz, který by mohl jeho vinu vyvrátit.“, v dokumentech s označením Hlava A-K předkládá celou řadu důkazů o své nevině.

            Dokumenty s označením Hlava A-K jsou nedílnou součástí tohoto návrhu, přičemž za výsledný nejdůležitější navrhovatel považuje dokument „Hlava J“ – který ve svém souhrnu tvoří jediný kumulativní důkaz – úhrný, vzájemně se doplňující průkazný materiál, vylučující navrhovatele A. Žirovnického jako možného pachatele tr. Činu vraždy.

Tudiž, zde jsou krátké poznámky k jednotlivým dokumentům:

HLAVA A – týká se nepředložení jediného důkazu ke skutkovým znakům tr. Činu vraždy, jež              by s tímto spojoval navrhovatele.

HLAVA B – upozorňuje na závažné chyby v přípravném řízení realizované policií při vyšetřování.

HLAVA C – prokazuje manipulaci s důkazy a jejich falšování ze strany policie.

HLAVA D – prokazuje objektivní nepravdivost výpovědi L. Žáka.

HLAVA E – upozorňuje na absenci důkazů o fyzické existenci předmětů doličných, která byla přímo zaviněna policií v souvislosti s obsahem hlavy B.

HLAVA F – prokazuje fyzickou nemožnost uskutečnění údajně proběhlého děje.

HLAVA G – supluje činnost „O. Č. T. Ř.“ při prověřování údajného „doznání“ S. Žirovnické, jinak jediného nepřímého důkazu tzv. „Hearsay“, neboli „z doslechu“, který je objektivně nepravdivý.

HLAVA H – upozorňuje na původní stopy směřující ke konkrétní osobě možného z pachatelů, které byly zajištěny na místě činu – stopy DNA na vražedné zbrani a jinde.

HLAVA I – upozorňuje na existenci pravděpodobného pachatele tr. Činu vraždy – Jiřího Forejta, jemuž bylo tr. stíhání zastaveno bez důvodů k příčině jeho obvinění.

HLAVA J – popisuje již zmíněný kumulativní důkaz o nevině navrhovatele A. Žirovnického.

HLAVA K – upozorňuje na fakt nezákonného zásahu do obsahu spisu ze strany neznámých osob s neznámou motivací.

 

            Veškeré nové důkazy obsažené v dokumentech s označením Hlava A-K tedy navrhovatel navrhuje soudu zákonným způsobem k provedení a žádá o povolení obnovy řízení, neboť je zjevně nevinen.

            Podle § 278 odst. 1 – tr. řádu, se povolí obnova řízení, které skončilo pravomocným rozsudkem, jestliže výjdou najevo skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé, které by samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy už dříve známými odůvodnit jiné rozhodnutí o vině.

 

            Jelikož existují silné důkazy, dosud neprojednané a nehodnocené soudem o tom, že na místě činu byly evidentně jiné osoby, především však pan Jiří Forejt, nikoliv však navrhovatel, je podání tohoto návrhu jednoznačně odůvodněno.

 

            Navrhovatel tudíž žádá soud o řádné zajištění sporného spravedlivého řízení a provedení veškerých navrhovaných důkazů.

 

 

Ve Valdicích dne 10. listopadu 2006                                     Žirovnický Albert

 

-         Příloha:  Dokumenty s označením HLAVA A-K v počtu 16 listů

-         Přílohy a) – z) v počtu 53 listů

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář