Jdi na obsah Jdi na menu
 


České věznice zavádějí přísnější bezpečnostní opatření

9. 8. 2007

České věznice zavádějí přísnější bezpečnostní opatření

3.8.2007    ČT 2    str. 3   21:00 Události, komentáře

      

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

České věznice zavádějí přísnější bezpečnostní opatření. Týkají se těch, kdo si odpykávají doživotí. Podle našich informací si v posledních týdnech začaly věznice některé odsouzené vyměňovat. Motiv je jasný. Zabránit těm nejnebezpečnějším, aby si zvykli na jedno prostředí, dobře se v něm orientovali, anebo navázali bližší kontakt se svými dozorci.

 

Martina KVAŠOVÁ, redaktorka

--------------------

Ivan Roubal, Jiří Kajínek, Zdeněk Vocásek. Jména našich nejznámějších vrahů, kteří brány vězení možná už nikdy neopustí. Kde si odpykají svůj doživotní trest a kolikrát změní věznici, ale není jisté. Jak převoz takto nebezpečného vězně vypadá, sledujete na našich záběrech. Poprvé k němu došlo před třemi týdny, naposledy vyjela eskorta před několika dny.

 

Luděk KULA, generální ředitel Vězeňské služby ČR

--------------------

Pokud budeme mít pocit, že ten člověk již tam je příliš dlouho, pokud bude pocit, že již se příliš zná s personálem, pokud budeme mít pocit, že vykazuje určité jednání, které se nám nezdá prostě, tak k tomu bude přistoupeno.

 

Martina KVAŠOVÁ, redaktorka

--------------------

Doživotně odsouzených vězňů je v Česku třicet dva. Takzvanou rotaci zatím podstoupilo osm z nich. Ve Valdicích je teď vězněno šestnáct mužů, na Mírově dvanáct, jeden v Rýnovicích a tři ženy v jediné ženské věznici se zvýšenou ostrahou v Opavě. Rotovat ale budou doživotně odsouzení jen mezi Valdicemi a Mírovem.

 

Karel KOCOUREK, ředitel věznice Valdice

--------------------

Ti odsouzení, kteří od nás odjeli, tak zde ve výkonu trestu byli právě tu dobu zhruba těch sedmi let, takže teď je otázka zase, za jak dlouho se sem k nám vrátí.

 

Martina KVAŠOVÁ, redaktorka

--------------------

Podle Českého helsinského výboru, který se zabývá kontrolou dodržování lidských práv, tím ale vězeňská služba porušuje rovnost odsouzených.

 

František VALEŠ, Český helsinský výbor

--------------------

Pokud jsou odsouzení přemisťováni jenom právě z toho důvodu, že jim byl uložen tento typ trestu, tak takové opatření považujeme za šikanu.

 

Martina KVAŠOVÁ, redaktorka

--------------------

Změna se nelíbí ani samotným vězňům. Někteří z doživotně odsouzených jsou klienty Ladislava Zamboje z Poradny pro občanství. Podle něho svůj přesun až na jednu výjimku nesou těžce.

 

Ladislav ZAMBOJ, Poradna pro občanství

--------------------

Nejvíc jim vadilo to, že o tom s nimi nikdo nemluvil, jo, čili to bylo fakt tak, že bez jakéhokoliv náznaku jim řekli v nějakou dobu, třeba dopoledne, že půjdete.

 

Martina KVAŠOVÁ, redaktorka

--------------------

Výměnu vězňů v nejpřísnějších věznicích v Česku doplňuje už stávající systém, kdy se střídají dozorci a zaměstnanci věznice pracující na odděleních pro doživotně odsouzené. U dozorců je to rok, u vychovatelů či psychologů jsou to roky dva.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Do studia přišel první náměstek ředitele Vězeňské služby Jaroslav Gruber. Dobrý večer.

 

Jaroslav GRUBER, 1. náměstek ředitele Vězeňské služby

--------------------

Dobrý večer.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

A je tu taky Zdeněk Jemelík ze spolku Šalamoun. Hezký večer i vám.

 

Zdeněk JEMELÍK, spolek Šalamoun

--------------------

Dobrý večer.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Pane náměstku, jaký to má smysl, když budou doživotní vězni kolovat mezi dvěma věznicemi, mezi Mírovem a Valdicemi?

 

Jaroslav GRUBER, 1. náměstek ředitele Vězeňské služby

--------------------

Tak ten smysl už byl trošku řečen v tý upoutávce ...

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Mně jde o to, že jsou jen dvě.

 

Jaroslav GRUBER, 1. náměstek ředitele Vězeňské služby

--------------------

... která běžela před chvílí a v současný době podle platných zákonů takovýhle výkon trestu doživotí u odsouzených je vykonáván v těchto dvou věznicích, pokud se týká o muže. Pokud jde o ženy, je to věznice Opava.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Mně jde o to, jestli to bude mít nějaký smysl. Rotují i dozorci z oddělení pro doživotně odsouzené a za ty roky si zkrátka ve dvou věznicích, když budou chtít, vybudují.

 

Jaroslav GRUBER, 1. náměstek ředitele Vězeňské služby

--------------------

Smysl v současný době to má ten, aby nedošlo k tomu, že tito odsouzení nějakým způsobem odhalí problémy, který by mohly spočívat v bezpečnostním systému. Tito odsouzení by mohli navázat některé styky, úzké styky s našimi zaměstnanci, s naším personálem, a to by mohlo přivést určité problémy a ...

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Já vím, ale to by skutečně musel být hodně propracovaný matematický model, aby k tomu nedošlo.

 

Jaroslav GRUBER, 1. náměstek ředitele Vězeňské služby

--------------------

Ano. My, Vězeňská služba jako taková, počítáme do budoucna, že nebudou jenom dvě věznice, kde bude výkon trestu odsouzených na doživotí vykonáván, ale že tento okruh samozřejmě rozšíříme.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

A kdy?

 

Jaroslav GRUBER, 1. náměstek ředitele Vězeňské služby

--------------------

Těžko teďka říct, v jakým horizontu časovým to bude, protože já jsem ve funkci prvního náměstka velice krátkou dobu.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

A nemůžete ani říci, kde se to plánuje?

 

Jaroslav GRUBER, 1. náměstek ředitele Vězeňské služby

--------------------

To taky nemůžu říct.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Už je to dáno nebo to ...

 

Jaroslav GRUBER, 1. náměstek ředitele Vězeňské služby

--------------------

Není, není, to je, to je, to je ...

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Není to ještě dané.

 

Jaroslav GRUBER, 1. náměstek ředitele Vězeňské služby

--------------------

... v současný době připravovaný materiál, na kterým ...

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Je to záměr.

 

Jaroslav GRUBER, 1. náměstek ředitele Vězeňské služby

--------------------

Ano, je to záměr.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Pane Jemelíku, podle vás rotace po věznicích porušuje práva vězňů?

 

Zdeněk JEMELÍK, spolek Šalamoun

--------------------

Podle mého názoru jde za hranice právě předpisů, protože ...

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

V čem?

 

Zdeněk JEMELÍK, spolek Šalamoun

--------------------

V tom, že se jedná svou povahou o opatření k upevnění kázně a vnitřního pořádku ve věznici a tato opatření jsou taxativně určená vězeňským řádem a zákonem o výkonu trestu. A tam zrovna toto opatření uvedeno není.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Chcete tím říct, že jdou vlastně jakoby nad rámec toho vyměřeného trestu, že to /nesrozumitelné/ prostředek, ale trest?

 

Zdeněk JEMELÍK, spolek Šalamoun

--------------------

Ano, je to, je to určitý, je to určité zostření trestu, s kterým prostě stávající právní předpis nepočítá, čili já se domnívám, že by Vězeňská služba měla iniciovat úpravu vězeňského řádu. Neměl by to být tak velký problém, protože to je vyhláška ministerstva spravedlnosti, takže to není, nečelí těm složitostem, které by byly v případě změny zákona. To je první problém.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Pane náměstku, co říkáte, ano, pardon. Pane náměstku, co říkáte námitce, že vlastně tak porušujete rovnost vězňů, pokud je důvodem jejich přesunu skutečně jen druh trestu, tedy doživotní vězení.

 

Jaroslav GRUBER, 1. náměstek ředitele Vězeňské služby

--------------------

K tomu, co tady bylo řečeno, tak s tím zásadně nemůžu souhlasit, protože zákon o výkonu trestu pro odsouzené na doživotí stanoví jednoznačné podmínky, za jakých se ten trest vykonává. Ten trest je vykonáván stejně jak ve věznici Valdice, tak ve věznici Mírov. Jsou tam stejné programy resocializační, jsou tam stejné programy pro zacházení s těmito vězni, který v těchto věznicích jsou. Takže já to nemůžu považovat za nějaký další trest, to v žádným případě.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Není to tedy jedno, kde si odsouzený vykonává trest? V čem se, je porušeno to právo?

 

Zdeněk JEMELÍK, spolek Šalamoun

--------------------

Já si myslím, já bych to nechtěl formulovat, že to je trest. Je to určité zhoršení životních nebo ztížení životních podmínek toho vězně, poněvadž on si skutečně vytváří nějaké vazby a je to určitý zásah do jeho životních zvyklostí, čímž se mu děje nějaká nepříjemnost, která prostě podle mého názoru není úplně, úplně nezbytná ...

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

A tedy nemá oporu v zákoně.

 

Zdeněk JEMELÍK, spolek Šalamoun

--------------------

Zatím, zatím není, nemá oporu v zákoně.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Budete iniciovat nějakou změnu zákona, aby to bylo úplně čisté?

 

Jaroslav GRUBER, 1. náměstek ředitele Vězeňské služby

--------------------

Já nemůžu rovněž s tímto názorem souhlasit, protože zákon hovoří o tom, za jakých podmínek může Vězeňská služba provádět přemisťování odsouzených a jedním z těch nebo jednou, s jednou z těch podmínek je i tato záležitost, která se týká bezpečnosti. Je třeba si uvědomit, že Vězeňská služba je tady od toho, aby na jedné straně naplňovala práva odsouzených a ty Vězeňská služba naplňuje a na druhé straně, aby Vezeňská služba zajišťovala ochranu společnosti před pachateli nebezpečných trestných činů, který již byli odsouzeni.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Pane náměstku, závažnější, než přesuny mezi dvěma věznicemi mi přišly poznatky evropského výboru proti mučení ze zprávy, kterou mám tady k dispozici.

 

Jaroslav GRUBER, 1. náměstek ředitele Vězeňské služby

--------------------

Ano.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Že totiž Česko nechrání zranitelné vězně, kteří bývají v celách znásilňováni. Zpráva uvádí příklad jednoho vězně, který, jak se píše, je drobný, vyzáblý a vystrašený. Znásilňovali ho tři vězni, utrpěl závažná poranění konečníku, a přestože valdický psychiatr napsal do posudku, že není duševně schopen zůstat dál ve Valdicích, nic se nedělo, dokud nezasáhl tento evropský výbor. Řekněte mi, jak je něco takového dnes ještě možné, že Vězeňská služba zranitelné vězně neochrání, i když to jsou doživotně odsouzení?

 

Jaroslav GRUBER, 1. náměstek ředitele Vězeňské služby

--------------------

Jestli můžu na úvod říct, výbor CTP provedl tuto prověrku v roce 2006. Před tím zde byla provedena prověrka tímto výborem v roce 2003. Při této poslední prověrce, respektive při poslední návštěvě tohoto výboru bylo konstatováno, že za tři roky Vězeňská služba vykonala obrovský kus práce v postupu ...

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Pane náměstku, mě skutečně zajímá to, co se děje teď. Jestli se tyto věci opakují a jestli jste opatření k nápravě přijali.

 

Jaroslav GRUBER, 1. náměstek ředitele Vězeňské služby

--------------------

... v rámci standardních pravidel. Na tuto nebo tato záležitost byla ve zprávě výboru CTP samozřejmě uvedena. Bylo k tomu zpracováno stanovisko Vězeňské služby, které šlo do vlády a myslím si, že v současné době jsou ...

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Pane náměstku, jaká opravná opatření jste udělali, aby se toto neopakovalo?

 

Jaroslav GRUBER, 1. náměstek ředitele Vězeňské služby

--------------------

Byla přijata opatření, aby se obdobná situace neopakovala.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

A jaká?

 

Jaroslav GRUBER, 1. náměstek ředitele Vězeňské služby

--------------------

To znamená, že jsou prováděny vizuální prohlídky u osob, které jsou nebo které můžeme označit jako možné objekty násilí, že jsou prováděny periodické zdravotní lékařské prohlídky a je zvýšena kontrolní činnost. Tyto osoby jsou umisťovány na oddělení, kde nemůže nebo kde by neměli být a nejsou možní pachatelé konání takovéhoto násilí a pracuje s nimi odborný tým pracovníků, ať to jsou psychologové, pedagogové a další, další pracovníci Vězeňské služby.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Pane Jemelíku, zaznamenal spolek Šalamoun zlepšení skutečně v této oblasti? Už se neopakují případy, kdy by vězni byli znásilňováni v celách?

 

Zdeněk JEMELÍK, spolek Šalamoun

--------------------

K tomu nemám teda informace a nemohu je mít, ale já bych se spíš vrátil k tomu původnímu tématu. Já bych ještě řekl jednu věc. Nepamatuju si, kromě vězně Jiřího Kajínka, že by z těchto dvaceti sedmi vězňů, kterých se týká opatření, jež nyní Vězeňská služba uplatňuje, že by některý z nich utekl, čili je otázka, zda je skutečně tak akutní toto řešit. Potom druhá věc. Já znám velmi vitálně průběh útěku vězňů Roztočila a Čabrady, z nichž ani jeden nebyl ve věznici dlouho, a přesto si prostě tu díru v bezpečnostních opatřeních našli, čili myslím si, že spíš jsou jiné problémy, které by se měly ve věznicích řešit. My víme, že třeba některé věznice z důvodu nedostatku finančních prostředků nemají dostatečně vysoké zdi a podobně, tam se, tam se prostě projevuje i to dlouhodobé zanedbávání vězeňství, zanechává své stopy, ale myslím si, že není zrovna toto opatření, to převážení vězňů, že není zrovna tím akutním nástrojem, který prostě předejde čemusi, co se v podstatě ani mnoho nestává.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Převážení vězňů jsme skutečně probrali v té první části. Já bych se kvůli nedostatku času ještě vrátila skutečně k té zprávě. Ten vězeň, o kterém byla řeč, si nikomu nestěžoval, o znásilňování nikomu neřekl, protože, jak píše Výbor proti mučení, u vězeňských lékařských prohlídek byli vězeňští důstojníci. Udělali jste i v tomto nápravu, aby se ctilo lékařské tajemství, aby skutečně u prohlídek vězňů nebyl nikdo, kdo tam být nemá? Jde o to, aby ten vězeň se skutečně mohl svěřit tomu lékaři.

 

Jaroslav GRUBER, 1. náměstek ředitele Vězeňské služby

--------------------

Na tuto záležitost odpovím tak, že již v roce 2003 byl na tenhle ten problém, který byl zjištěn, dílčí problém, který byl zjištěn, /nesrozumitelné/. Od toho roku došlo k zásadním opatřením, aby se tato záležitost neopakovala a při lékařských prohlídkách nebo při vyšetření obviněného nebo odsouzeného lékařem nebyl nebo není přítomen příslušník Vězeňské služby, pouze v případech, kdy sám lékař řekne, že požaduje, aby bylo, aby byl příslušník vizuálně, na dohled tomu úkonu nebo k tomu vyšetřování, ale není to, aby slyšel věci, který hovoří odsouzený nebo obviněný s tím vyšetřujícím lékařem.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Stěžejním tématem jsou i výchovné programy, resocializace vězňů, k tomu se ještě někdy v budoucnu vrátíme. Pánové, já vám oběma děkuju za návštěvu ve studiu. Na shledanou.

 

Jaroslav GRUBER, 1. náměstek ředitele Vězeňské služby

--------------------

Na shledanou. Dobrou noc.

 

Zdeněk JEMELÍK, spolek Šalamoun

--------------------

Na shledanou.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka

--------------------

Víc komentovaných událostí už v tomto neuvidíte a v příštím týdnu vás jimi bude provázet Jan Němec. Přeju vám krásný víkend

Komentář Oty Biedermana, jednoho z převezených:

Téma - rotace vězňů (doživotních):

Důvod - Vězeňská služba má dojem, že jsme byli ve Valdicích už moc dlouho a tedy se prý příliš známe s personálem, v čemž spatřuje VS bezpečnostní riziko.

Vyjádření - Nejen, že pro rotaci vězňů (doživotních) nemá VS oporu v zákonu o výkonu trestu, ani v zákonu VS a JS, ale celé je to diskriminační opatření, doživ. odsouzeným to nabourá resocializační proces a mě ještě kontakt s rodinou (tedy dopad prisonizace, vazby na rodinu), nemluvě o tom, že je to celé jen plácnutí do vody. Důvod VS nemůže obstát, protože nás z Valdic převezli opět na Mírov, odkud nás před šesti lety do těch Valdic přivezli. Což obnáší to, že nás převezli zpět do věznice, kde se známe s většinou personálu už z dřívějšího pobytu a Jiří K. odtud dokonce utekl, tak o jaké bezpečnostní opatření se vlastně jedná? Jak už jsem se zmínil, pouze mi tím stěžují kontakt s rodinou, protože do Valdic za mnou jezdili sto kilometrů a na Mírov za mnou teď, když mě chtějí navštívit, musí jet několik set kilometrů. To jen proto, že mám doživotí, ostatním to nedělají, tedy jasná diskriminace (jak řekl Valeš z H. V.), nemluvě o tom, že já jsem se nikdy o útěk nepokoušel a kromě Jiřího K. ani nikdo jiný z těch, co je převezli. Je pravděpodobné, že ředitel Valdické věznice Kocourek reagoval na nějaký vylhaný podnět a nebo sám zalhal gen. ředitelství o nějakém bezpečnostním riziku ohledně Jiřího K. Odvézt pouze Jiřího K. by se ale špatně vysvětlovalo, tak nás odvezli víc a udělali z toho údajnou rotaci vězňů. Myslím, že hlavní důvod asi známe všichni, ředitel Valdic Kocourek se bál, aby Jiří K. neutekl jemu z "jeho" věznice, je jen záhadou, jak přiměl ke spolupráci gen. ředitele. Lepší vysvětlení mě nenapadá, když vím, jak to u nás chodí.

Téma - Střídaní vychovatelů a psychologů u doživotních trestů po dvou letech.

Vyjádření - To by mohla být pravda pouze v případě, že by to bylo nové nařízení, které by začalo odteď platit, ale pokud někdo říká, že už to tak v praxi funguje, tak lže. Nevím, jak jinde, ale ve Valdicích jsme měli jednoho vychovatele čtyři a půl roku a psychologa jen o málo méně, to je doložitelný fakt, mám podpisy vychovatele ve všech hodnoceních v kartě, to jsem si prostě nemohl vymyslet. Nemluvě o tom, že ho měl stejnou dobu i Jiří K. a může to potvrdit.

Téma - Údajně jsou zde na Mírově stejné resocializační programy pro zacházení s doživotně odsouzenými jako ve Valdicích.

Vyjádření - Ve Valdicích jsem byl 5x týdně 4 hodiny denně mimo celu (2 hodiny vycházka, většinou s možností sportovat + další dvě hodiny na ostatní aktivity), tady na Mírově se dostanu mimo celu 5x týdně pouze na dvě hodiny (1 hodina vycházka + 1 hodina aktivit), ve zbylé dny je pouze vycházka, stejně jako ve Valdicích. Je sice hezké, že se nám to tady snaží nějak kompenzovat (povolením elektronických her na cele), ale oproti Valdicím jsou vycházka a další sportovní aktivity poloviční.

K resocializaci nepochybně patří i kontakt (návštěvy) s rodinou, evidentně nikoho nezajímá, že teď za mnou musí jezdit několik set kilometrů oproti Valdicím, to je další trest pro mně i pro mou rodinu, která za nic nemůže a takhle jí to ztížili. Nemluvě o tom, že ve Valdicích bylo možné vybrat si termín návštěvy, tady jsou termíny pevně dané dopředu, ať se to návštěvě hodí, nebo ne, musí se podřídit.

Téma - Od roku 2003 prý u lékařského vyšetření odsouzeného nejsou přítomni příslušníci VS, pouze v případě, kdy požaduje lékař, aby byl příslušník na dohled úkonu.

Vyjádření - Ani ve Valdicích, ani na Mírově jsem nezažil, že by se dozorce byť jen zeptal lékaře, zda trvá na jeho přítomnosti, vždy automaticky zůstali. Když jsem se proti tomu jednou ve Valdicích ohradil a argumentoval jsem tím, že je to v řádu výkonu trestu, bylo mi řečeno, že ho to nezajímá, že oni mají prý nařízeno u toho lékařského úkonu být. I tady při vstupním vyšetření se ode mne dozorce vzdálil na více než 1 metr pouze při rentgenu, kde je tady ve vězení lékařské tajemství? Mnohokrát jsem zažil ve Valdicích, jak dozorci žertují na adresu zdravotních problémů nějakého odsouzeného (včetně mně), nebo je nevhodně komentují přímo u lékařského vyšetření. Když to shrnu, tak vysoce postavení (vedoucí) pracovníci VS buď nevědí, jak to v praxi ve věznicích chodí, a nebo vědomě lžou, teď se nabízí otázka. Co je vlastně horší, která z těch variant? 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

vězen

steve11. 11. 2009 12:18

mě by zajimalo co se tam semnou bude dit když tam budu neni lepši ze zabit nežli it do vězeni?

klam

KDvs25. 3. 2009 21:23

Jaroslav Gruber, to já jsem zažil ještě jinči hajzly osobně : chtěl bych ho potkat jako chlap chlapa , né ja nejsu vrach ale přísahám bohu ten už by si potravu nerozkousal a ani nezamrdal ukurvenec . seru na to !!!!!! mám po náladě jdu si zapályt PS jestliže to tam vedou pořád tihle lidi taknaše justice a naše treztní polityka je horší jak za komančů aspon jako lajk jak su já to poznal

Umrdancům

KDvs25. 3. 2009 20:55

ja vám přeji se tam dostat za ten katr ale za mě já jsem byl barakovej . vi čurakovy hlavy

odpověď Milanovi

zdenka4. 2. 2008 9:29

Je vidět, že se na I.náměstka generálního ředitele VS Jaroslava Grubera díváte z druhé strany katru, než my ostaní.Já za svoji osobu mohu říct jen to, že neznám férovějšího nadřízeného než je on. Je pravda, že si nikdy nebral servítky ale vždy u něj člověk věděl na čem je. Vždy lidi dovedl podržet a zastat se jich a to bez rozdílu, na jaké straně katru stáli. Zřejmě jste toho prošel hodně,když máte zkušenosti se sovětským ubytováním, v tom Vám oponovat nemohu ale za úroveň lékařské péče, kterou znám velmi dobře, dám ruku do ohně.Pro mě je naopak naprosto nepřijatelný fakt, jak se jedná s pacienty na svobodě - včetně malých dětí ( tím zdravím lékaře chirurgie v Sokolské ulici )a jaký luxus ošetření mají uvězněné osoby, které třeba samy z nudy polknou lžíci a bachaři starejte se !

pan první náměstek....

milan31. 10. 2007 5:12

Jak je možné, že funkci prvního náměstka ředitele VS ČR vykonává taková osoba jako je Jaroslav Gruber. Mnozí vězni z dob komunismu ho mají v neblahé paměti jako jednoho z nejhorších dozorců ve věznici Říčany u Prahy. Tento "člověk" byl proslulý neustálou šikanou a fyzickým týráním vězňů, měl přezdívku "gestapák". Byl to oddaný svazák a komunista. Pan Vondruška (nyní poslanec za KSČM) byl proti němu hotový "milius". Jak je možné že takoví lidé jsou ještě dnes ve vedoucích funkcích VS ČR.? Doba a hlavně vězeňství se za tu dobu moc nezměnilo. V českých věznicích se stále praktikuje hromadný (sovětský) vzor ubytování, panují zde příšerné hygienické podmínky, lékařská služba je naprosto nevyhovující atd.

SLYŠELI JSTE,

viktor 9916. 8. 2007 18:40

jak pan "první" náměstek na veřejnosti mluví nespisovně, prostě tak, jak mu zobák narostl. Jistě uděláte i další úsudek o jeho osobě.