Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novinky v českém vězeňském systému

12. 8. 2013

 

MSp: České vězeňství má šanci na změnu systému po vzoru vyspělých zemí

31. 7. 2013 11:45

Vláda na svém dnešním zasedání schválila návrh novely trestního zákoníku a zákona o výkonu trestu odnětí svobody, pracovně nazývaný také redukce typů věznic. Stávající čtyři typy věznic (s dohledem, dozorem, ostrahou a zvýšenou ostrahou) redukuje návrh jen na dva typy, a to na „věznice“ a „věznice se zvýšenou ostrahou“.

Novela má za úkol zvýšit vnější i vnitřní bezpečnost věznic, posílit prevenci recidivy, dosáhnout úspornějšího využívání kapacity věznic i větší objektivity při umísťování odsouzených. Zlepšit by měla také možnosti v oblasti zaměstnávání odsouzených a celkově tak pomoci naplnit požadavky Evropských vězeňských pravidel. Výrazného odlehčení by se mohla dočkat také agenda soudů a zároveň lze očekávat snížení počtu eskort vězňů k soudům.

„Do prvního typu s označením „věznice“ mají být sloučena současná zařízení s dohledem, dozorem a ostrahou. Pod „věznice se zvýšenou ostrahou“ pak budou spadat současné věznice se zvýšenou ostrahou a věznění doživotně odsouzených,“ upřesnila ministryně spravedlnosti Marie Benešová.  

O zařazení do nových dvou typů věznic, nebo o následném přeřazení, by nadále rozhodoval soud. Vězeňská služba ČR ale nově získá v typu „věznice“ samostatné oprávnění rozhodovat o zařazení do oddělení s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení. „Materiál, na kterém jsme úzce spolupracovali s Vězeňskou službou, nepředpokládá, že zařazení odsouzených do příslušných oddělení bude podléhat soudnímu přezkumu. To je také moment, který by měl také výrazně odlehčit soudům,“ dodal 1. náměstek ministryně spravedlnosti Daniel Volák s tím, že přeřazování odsouzených z jednoho typu věznice do druhého je dosud zdlouhavý, těžkopádný a nákladný proces, někdy spojený i se zbytečnými eskortami. „V České republice je projednáváno více než 150 návrhů na přeřazení odsouzených měsíčně, ročně se jedná průměrně o bezmála 2000 projednávaných věcí, které nepřiměřeně zatěžují trestní agendu soudů. Nadto soudy vycházejí v podstatě pouze z podkladů poskytnutých Vězeňskou službou,“ popsal 1. náměstek stav, který by měla novela odstranit.

Vězeňská služba má pro přesný postup při zařazování odsouzených zpracován i návrh vyhlášky, tj. řádu výkonu trestu odnětí svobody. Ten obsahuje klíčová kritéria pro rozhodování o typu oddělení, a to v návaznosti na program SARPO (metodický nástroj Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených) i další odborné otázky.

Systém platný v České republice, kdy rozhoduje o zařazení nebo přeřazení do příslušného typu věznice soud, je z hlediska evropského srovnání jedním z posledních. Výlučně soudu je uvedené rozhodování svěřeno ještě například na Slovensku, v Maďarsku či Polsku. V zahraničí je rozhodování o zařazování a přeřazování zpravidla svěřeno orgánům vězeňské správy, například v Německu, Rakousku, Itálii, Velké Británii, Nizozemsku, skandinávských státech nebo v Kanadě.

Dnes vládou schválenou normu doporučila nejen Rada pro vězeňství ministryně spravedlnosti, ale i Nejvyšší státní zástupce. Nyní ji posoudí Poslanecká sněmovna.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář