Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhovor s advokátkou Klárou Slámovou

28. 5. 2007

Rozhovor s advokátkou Klárou Slámovou

24.5.2007    Frekvence 1    str. 1   18:10 Press klub

      

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Příjemný čtvrteční podvečer. Vystudovala housle na konzervatoři. Místo koncertů ale v soudních síních mimo jiné obhajuje vrahy, jedna z nejznámějších českých advokátek. V těchto týdnech například bojuje za propuštění muže, který v roce 89 o vlásek unikl trestu smrti. Stejně tak se bije i za Jiřího Kajínka a teď je v Press klubu na Frekvenci 1 - Klára Slámová. Dobrý podvečer.

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Dobrý večer.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Řekněte mi, proč chcete pustit mezi lidi na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Tak já působím v tomto případu pouze v roli obhájce, čili nerozhoduji o tom, jestli pustit pana Vocáska, nebo nikoliv.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Ale stojíte na té straně, která říká, že by měl být puštěn.

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Samozřejmě podala jsem za pana Vocáska žádost o podmíněné propuštění, protože mám za to, že splnil podmínky dané zákonem a že ta šance, když už tedy zákonodárce dal do zákona to, že může ten, kdo byl odsouzen na doživotí, tedy požádat po dvaceti letech o podmíněné propuštění. Tak pokud tady ta možnost je, že by mu měla být dána.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A má podle vás smysl trest doživotí, když soudy budou po dvaceti letech ty vrahy pouštět?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Určitě má takovýto trest smysl, protože jedním z trestů nebo jedním z účelů trestu je vychovat pachatele k tomu, aby vedl řádný život a tím působil i na ostatní členy společnosti výchovně. Čili, kdybychom sebrali všem těmto lidem, kteří byli odsouzeni k doživotnímu trestu, tu šanci, tak by vlastně oni neviděli žádný důvod i proč, proč na sobě nějakým způsobem pracovat, že jo, protože by vlastně věděli, že z té věznice vyjdou pouze v té, v té rakvi. Ono je ale ještě takzvané zpřísněné doživotí a tam to není po dvaceti letech, ale minimálně po třiceti letech, mnohdy spíš po více letech.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A, slečno Slámová, vy byste byla klidná, kdyby třeba Zdeněk Vocásek byl propuštěn a nastěhoval se do vaší ulice nebo do ulice, kde žijí vaši blízcí?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Já bych určitě byla klidná, protože ke mně se pan Vocásek chová velmi pozitivně, takže já mohu hodnotit tu jeho osobu vlastně z té mé pozice. Mé hodnocení samozřejmě nemůže být objektivní, protože jako obhájce vždycky mám to hodnocení pouze subjektivní. Nicméně z toho, jak jsem měla možnost s ním hovořit, z jeho dopisů také mám za to, že opravdu došlo k přerodu té jeho osoby a velmi na něj zapůsobilo už jenom to, že byl v té cele smrti po mnoho měsíců.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A dá se mu věřit, když ještě deset let po tom, co byl odsouzen, tvrdil, že nic takového neudělal, že je nevinný a teď zase tvrdí něco jiného, tedy přiznal potom ty vraždy a tvrdí, že už je v pořádku, že je hodný a tak dále? Dá se mu věřit?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

On se přiznával už v počátku. Je otázkou, proč a komu tvrdil, že to neudělal. Možná, že neměl důvěru k médiím, kterým tuto skutečnost sděloval. Ono ty důvody mohou být různé, nicméně pan Vocásek nikdy před soudem vlastně nepopíral, že by, že by se těch skutků nedopustil. I nyní i nyní vlastně vyjádřil hlubokou lítost nad tím, co se stalo a omluvil se.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Pokud by byl propuštěn, co s ním bude? Kam půjde? Rodiče řekli, že ho nechtějí.

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

To není pravda, to se zase objevilo někde v bulvárních médiích nebo v jednom z bulvárních médií, možná, že ve více. Ale já mám k dispozici nějaké písemnosti, které svědčí o opaku. Kam půjde? Má určité nabídky. Zcela jistě, pokud by byl propuštěn, nad ním bude stanoven dohled, což znamená vlastně pravidelný a osobní kontakt s úředníkem Probační a mediační služby, čili nemůže jen tak někam odejít, musí se podrobovat určitým programům. A s ohledem na ty nabídky, které má, tak pokud by byl propuštěn, byl by zřejmě v nějaké komunitě nebo v charitě, kde by se snažil pomáhat druhým lidem.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A kde v Praze?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Nebudu sdělovat tyto skutečnosti. To nemohu.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Hm. A tedy není pravda, že ho rodiče nechtějí. Rodiče by si ho domů vzali.

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Není to pravda, není to pravda.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Řekněte mi, co dělá ve vězení? Pracuje?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Když mohl pracovat, tak pracoval. Nyní s ohledem na své těžší zdravotní postižení pracovat ve věznici nemůže.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Co mu je?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Nejsem také oprávněná sdělovat tyto informace ohledně zdravotního stavu, nicméně bylo to, bylo to řečeno u soudu. Má problémy se sluchem a má ještě další, další problémy.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Vy jako advokátka jakou šanci dáváte tomu, že bude propuštěn? Já vím, že je to těžká otázka, že byste měla říct sto procent, ale zkuste ...

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

To právě jako advokát samozřejmě nemůžu říct, protože nejsem, nejsem jasnovidec, jsem v uvozovkách pouze ten advokát. To záleží na soudci, nicméně měla jsem případ jednoho dlouhodobého trestu, kdy když ten člověk žádal poprvé o podmíněné propuštění, tak jeho žádosti nebylo vyhověno a následující rok ano. Čili, je otázkou, zda tedy soud dá panu Vocáskovi šanci letos nebo příští rok nebo v nějakých jiných příštích letech.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Vidíte to tedy spíše až někdy v tom roce 2008 a dále.

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Já nemohu opravdu posoudit. Podle mého názoru ty podmínky splnil a splňuje, takže by měl být propuštěn podmíněně. Nicméně je otázkou, jak na to bude nahlížet soud a to já nemůžu posoudit.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Říká v Press klubu na Frekvenci 1 advokátka Klára Slámová. Můžete jí psát esemesky na číslo 9001210 anebo v závěru pořadu telefonovat na číslo 257400999. Slečno Slámová, má Jiří Kajínek ještě šanci na propuštění?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Já pořád doufám, že ta šance tam je a stále nedokážu pochopit, jak je možné, že ta obnova řízení nebyla povolena, když předložil několik desítek nových důkazů. To je prostě pro mě nepochopitelné, protože znám případ, kdy byla změna jedné výpovědi a obnova řízení byla povolena.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Kdo se bojí jeho propuštění podle vás?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

To je otázka. Možná, že se bojí někdo, kdo má obavu, že by mohl být třeba obviněn. Ale naším úkolem ...

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Kdo?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

To nelze o tom takhle konkrétně hovořit, že jo.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Pracuje ten vysoce postavený policista z Plzně stále ještě na policejním prezidiu?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

To já nevím.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Nevíte? Vy jste se o to nezajímala?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

To já vůbec vo tomhle nic nevím.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Nevíte? Skutečně?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Ne, tak samozřejmě, pokud jsem měla nějaké informace, tak jistý policista z Plzně pracuje ještě na policejním prezidiu, ale nemohu říct, nechci říct, že by to byl ten člověk, který by se zrovna třeba bál. To já nemohu opravdu tady sdělovat.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A existuje nějaká chobotnice mezi policisty, soudem, podsvětím, která ještě stále funguje po tolika letech?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Já jsem, já jsem pořád chtěla věřit tomu, že neexistuje, ale ten případ má takové zvláštnosti, že to nelze vyloučit samozřejmě.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A ta podle vás blokuje to, aby nastala obnova řízení, která by to všechno přezkoumala?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Prostě pro mě je nepochopitelné, když člověk předloží všechno, co podle zákona vlastně by měl předložit, pokud chce obnovu řízení a ta obnova řízení prostě není, není učiněna. Čili, pak samozřejmě si musím klást otázku, jaký důvod vede ty příslušné orgány k tomu, aby obnovu řízení nepovolily. A ten důvod si myslím, že je takový, že někdo prostě může mít obavu, že když by byl pan Kajínek tedy zproštěn té obžaloby, takže se bude hledat teda pravý viník a že by došlo k obvinění nějaké, nějaké osoby nebo nějakých osob. Takže, tato osoby nebo tyto osoby se mohou cítit nějakým způsobem ohroženy. Nicméně po několikáté opakuji, že naším cílem samozřejmě není, není někde vypátrávat nějakého pachatele a nechat ho obvinit, naším cílem je samozřejmě dosáhnout té obnovy řízení, aby pan Kajínek mohl vyjít z vězení jako svobodný člověk a aby bylo prokázáno opravdu už na tom papíře, přestože teda normálně vlastně to je, tak na tom papíře, aby bylo, že to neudělal, jo. Tohle je ten cíl.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Jak to dopadlo se soudcem Boučkem, který se o svědcích, kteří vypovídali ve prospěch Jiřího Kajínka, během porady senátu vyjadřoval jako o verbeži a tak dále?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Tak co vím z dostupných materiálů, tak nebyla podána ani kárná žaloba, pouze tam proběhla jenom nějaká výtka, mám takový dojem. Nicméně, pan magistr Bouček se vyloučil z dalšího vykonávání úkonů toho trestního řízení. Nicméně, vrchní soud toto jeho vyloučení se zrušil, že není podjatý.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

I přesto, že tenkrát ministr spravedlnosti si na jeho postup stěžoval?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

I přestože jeho slova zazněla v médiích, tak i přesto se vlastně vůbec nic nestalo.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Řekněte mi, vám jako obhájkyni Jiřího Kajínka nebo vašim kolegům podařilo se najít svědka, který před lety navštívil prezidentskou kancelář a sepsal svoji výpověď právě ve prospěch Jiřího Kajínka a pak zmizel?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Tak ten svědek dokonce i před námi tedy prohlásil, je to úředně ověřené ...

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Hegedüs se jmenuje.

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Hegedüs, že tenkrát tu svoji výpověď učinil pod nátlakem a vypověděl před námi na papír, úředně ověřený podpis je tam, jak to bylo a pak zmizel a do dnešní doby vlastně nevíme, kde je a je otázkou, jestli se někde neskrývá, třeba v zahraničí.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Řekněte mi, pokud se rozplynou úplně všechny naděje na propuštění Jiřího Kajínka, bude plánovat znovu útěk? Já vím, že asi jako advokátka mi teď nemůžete říct ano, určitě.

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Tak to já samozřejmě, to já samozřejmě nemůžu, nemůžu vědět ani, že jo.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Co pak udělá, když mu zhasne poslední naděje a bude vědět, že ve Valdicích bude muset zůstat nadosmrti?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Já myslím, že jsou ještě nějaké další možnosti, které je možno využít. To znamená, na Ústavním soudu nyní leží naše ústavní stížnost, pak ještě se bude podávat další ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího soudu, který zamítl stížnost pro porušení zákona bývalého ministra Němce. Je možné samozřejmě obrátit se i na štrasburský soud, i když je to taková šance, kterou, kterou jako by pouze v malých procentech nebo která pouze v malých procentech může vyjít. Nicméně u osoby pana Kajínka myslím, že by to vyjít mohlo. A pak je tam ...

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Plánujete to, tedy obrátit se ...?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Tak určitě v tomto případě ano, i když jinak, v jiných případech to dělám velmi zřídka. Ale v tomto případě to samozřejmě uděláme. Ale je také možnost podat nový návrh na obnovu řízení.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

To plánujete? Máte to přichystáno?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Nějaké důkazy jsou nové, další.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Jaké?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Tak to nebudu prozrazovat.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Zásadní?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Samozřejmě je velmi těžké po tom, co bylo několik desítek důkazů již předneseno v tom původním návrhu na obnovu řízení najít stejné množství, že jo. Takže, samozřejmě takové množství to není. Nějaké tam jsou, ale obávám se, že když soud nepovolil tu obnovu na těch několika desítkách důkazů před tím, takže, se tímto návrhem také moc nebude zabývat, pokud teda nebude soud jiný, že jo, někde jinde třeba.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A to byste požadovala, předpokládám.

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

To určitě v tomto případě, protože tam už jsou samozřejmě důvody pochybovat o nepodjatosti celého toho soudu, že jo, všech soudců, že jo.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A chystáte tedy případný nový návrh na obnovu řízení ve věci Jiřího Kajínka.

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Určitě bysme to využili.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Kdyby to tak mohlo přijít?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Já mám pocit, že ta doba, která do podání případného nového návrhu může uplynout, se počítá nebo může se počítat i na měsíce a roky.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Tedy během několika měsíců, nejhůře let podáte nový návrh na obnovu procesu s Jiřím Kajínkem.

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Pokud budeme cítit tedy, že má šanci na to, aby byl projednán, tak určitě to využijeme.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Říká v Press klubu na Frekvenci 1 advokátka Klára Slámová. SMS dotazy můžete posílat na číslo 9001210 anebo už za malou chvíli telefonovat na číslo 257400999. Ještě velmi stručně a co milost pro Jiřího Kajínka? Něco takového chystáte? Žádost tedy.

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Žádost o milost byla podána, podával ji pan Kajínek a podávalo ji několik tisíc dalších lidí. A já doufám, že pan prezident se bude všemi těmito žádostmi osobně zabývat a že zváží, jestli opravdu není na místě tu milost udělit v tomto případě.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Tak a teď pojďme k vám. Vy jako Klára Slámová, máte politické ambice?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Tak jeden čas jsem se angažovala aktivněji v té politice, nicméně nyní se spíše chci věnovat svojí práci.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A proč jste kandidovala v parlamentních volbách za ODS na nevolitelném místě?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Tak proto, že v tý straně jsem byla už několik let a byl to takový, takový nápad, že bych mohla tedy na tomto místě, byť nevolitelném, kandidovat a byla to dobrá zkušenost. Není vyloučeno, že bych mohla někdy v budoucnu., ale v této současné chvíli se na to nechystám.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Uvažujete o tom, že byste třeba jednou byla ministryní spravedlnosti?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

No, to je ...

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Nebuďte zbytečně skromná. Někteří právníci buďto už byli před tím ministry nebo někteří o tom mluví v kuloárech, že by třeba jednou to chtěli zkusit.

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Na to, aby člověk dělal ministra, by měl mít vopravdu dlouholetou praxi ve všech oblastech toho práva ...

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A pracujete na tom?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

... což se, což se samozřejmě o některých ministrech říct nedá. Takže, pokud já razím tento názor, tak bych si měla ještě počkat.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Ale nevylučujete to, jednou.

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Myslím si, že pro mě je lepší, abych dělala práci, ve které mohu opravdu něco, něco udělat než v té politice.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Ublížilo vám vaše politické angažmá v právnické kariéře?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Ne, to určitě ne, určitě ne.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Řekněte mi, proč jste se z houslí vrhla na zločin?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Já jsem se nevrhla na zločin.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Na studování právnické fakulty po konzervatoři. To jsou věci, které jsou úplně jiné.

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Je to, je to velký rozdíl. Nicméně, prostě nastaly nějaké okolnosti, na základě kterých jsem se rozhodla, že už v tom studiu na konzervatoři a dále na nějaké vysoké hudební škole nechci pokračovat a že se chci živit něčím jiným, že chci používat prostě opravdu to, pouze to myšlení, nikoliv ruce, protože u těch houslí taky nemůžete třeba sportovat, že jo, nemůžete vlastně nic, protože máte ohrožené pořád vlastně prsty a ta právničina prostě byla nejlepší volba, co jsem mohla tehdy udělat.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A řekněte mi, je výhoda pro právničku být mladá, krásná žena, blondýna, nebo vám to naopak někdy dělá problémy? Jak na vás reagují třeba soudci?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Tak krásná, nevím, ale tak je to, je to případ od případu. Nemůžu posoudit samozřejmě, protože jim do hlavy nevidím, ale je spousta také soudkyň, takže tam nedá se hovořit o tom, jestli vám to někdy něco může přinést, nebo jestli to může být negativní. To vopravdu záleží na situaci, hlavně já si to, jako nemůžu posuzovat, hlavně to ani neposuzuju, protože tohle mě absolutně nezajímá. Jako já v tý soudní síni musím používat ten mozek a ne, ne nějakou svoji vizáž.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Vy pracujete na spoustě mediálně zajímavých případů. Uvažujete o tom, že byste nabídla zastupování sestrám Mauerovým?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

V životě bych nezastupovala, říkala jsem to opakovaně, někoho, kdo nějakým způsobem opravdu krutě týral dítě nebo zvíře nebo kdo je opravdu skutečný pedofil. Co se týká sester Mauerových, to je pro mě naprosto otřesný případ, kdy je pro mě absurdní, že ty orgány činné v trestním řízení nekonaly dřív, protože kdyby už na počátku, když obviňovaly Kláru Mauerovou, obvinily vlastně všechny zúčastněné osoby a uvalily na ně vazbu, tak by byl vlastně téměř klid a nemuselo dojít k tomu, že se Anička nebo pokut to je nějaká jiná osoba, to se, doufám, zjistí někdy, že by tato osoba vlastně se ztratila z Klokánku, že jo, protože určitě neodešla sama.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A řekněte mi, co říkáte tomu, že se teď kvůli tomu má měnit zákon, aby lidé nemohli vidět ty oběti těch trestných činů, děti, třeba tu fotografii Ondřeje, která byla zveřejněna?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

To si myslím, že je naprostý nesmysl, protože naopak tím, že tento případ byl mediálně prezentován, tak získal naprostou většinu vlastně obyvatel na stranu toho týranýho chlapce. A tím, že byly zveřejněny detaily i z jeho výslechu, myslím si, že to hodně pomohlo a že to vlastně jako by i dotlačilo ty orgány činný v trestním řízení něco dělat víc. To znamená, že třeba teda nyní obvinily tu Kateřinu Mauerovou. Ale měly jí prostě obvinit už dřív a měla tam být vazba okamžitě a mají bejt obviněný i další osoby a daný do vazby, protože to je opravdu případ, který podle mého názoru nemá vůbec obdoby a také nechápu, že je možné, co jsem slyšela, že je v sazbě do osmi let. Já mám za to, že tam je na místě dát jí do sazby pět až dvanáct.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Tu matku, Kláru Mauerovou.

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Tu matku, protože jsem slyšela z médií tedy, že je nově stíhána ještě tedy pro zbavení osobní svobody a využívají pouze první odstavec, zatímco by mohli využít i ten druhý, protože tam je vlastně, když způsobí těžkou újmu na zdraví, což nepochybně v případě takového malého dítěte, které si zažilo takovýhle věci, musí nastat. Čili, pět až dvanáct a vůbec bych se s nima nebavila.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

O tom je přesvědčena advokátka Klára Slámová. Máte teď třicet vteřin na to, abyste řekla cokoliv bez mého přerušení. Prosím, povídejte.

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

No, já bych chtěla požádat vládu, aby začala konat některé svoje předvolební sliby. A dále bych chtěla, jak už jsem to tady řekla, požádat orgány činné v trestním řízení, aby opravdu konaly ve věci týraného Ondřeje maximum, protože těchto případů může být víc a když uvidí jiní pachatelé, že se tam něco koná, tak si to potom rozmyslí.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Necelých třicet vteřin advokátky Kláry Slámové. Právě v tuto chvíli je připravena odpovídat jen a jen vám na telefonu 257400999.

SMS dotaz: "Vocásek má tolik peněz, že si vás může platit?" Ptá se posluchač z Brna.

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Pan Vocásek je samozřejmě člověk, který peníze nemá nebo není to člověk, který by si normálně mohl mé služby dovolit. Nicméně jsou případy, kdy je možné se domluvit s klientem na různých podmínkách zastoupení. Ale konkrétně se nemohu vyjadřovat k této záležitosti.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Tedy nemůžete říct, jestli ho zastupujete zadarmo nebo to někdo platí za něj?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

To nemohu říct.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Ani u Jiřího Kajínka?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

To, u Jiřího Kajínka jsme vlastně také mnohokrát sdělili, že pan Kajínek finační prostředky takové, aby si mohl dovolit platit dlouhodobě obhájce v takovéto závažné věci, takovými prostředky nedisponuje. Ale my jsme požádali soud o to, aby přiznal bezplatnou obhajobu. Nicméně žádost tam leží přes rok a do dnešní doby o ní nebylo rozhodnuto. Takže, uvidíme, jestli to jednou zaplatí stát.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Zatím pracujete zadarmo.

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Říkám, opět jsou, jsou věci, které nemohu, nemohu sdělovat.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Frekvence 1, Press klub, dobrý podvečer. Můžete se ptát advokátky Kláry Slámové. Haló, slyšíme se?

 

posluchačka

--------------------

Ano, ano, dobrý večer.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Dobrý večer, můžete se ptát.

 

posluchačka

--------------------

Dobrý večer, tady Sedláčková, Lomnice. Já jsem chtěla pozdravit celé rádio a chci popřát paní advokátce hodně štěstí a zdraví a že jí moc fandím, protože poslouchám se svými malými dětmi a bydlím kousek od Kuřimi. A chtěla jsem říct, že takových advokátek by mělo být na světě a v naší republice daleko víc. A že jí přeju všechno to nejlepší, protože moje děti jsou vytoužený děti a miluju je a prostě dala bych za ně všechno na světě. A tady toto, co se stalo, tak to hrozně odsuzuju a souhlasím úplně se všema slovama, co říká paní Klára Slámová.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Takže, vám děkujeme za lichotky pro Kláru Slámovou. Nebyl to dotaz. Další posluchač se ptá na co?

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Já taky teda bych chtěla poděkovat strašně moc.

 

posluchač

--------------------

Dobrý večer. Můžu hovořit?

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Dobrý večer. Ano, můžete se ptát.

 

posluchač

--------------------

Tady Hlávka u telefonu. Já jsem se chtěl zeptat paní doktorky na to, jak ty názory, který má, se mi docela líbějí, ať je to třeba pan Kajínek a takhle, tam je spousta nejasností. Takový trošku nejasnosti mám i já ohledně exekuce, vzhledem k tomu, že jsem chovatel a ...

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Jasně a řekněte nám, na co se ptáte.

 

posluchač

--------------------

Rychle to bude, rychle to bude. Nedostal jsem výsledek vod soudu, rozhodnutí vod soudu a rovnou přišel exekutor, ačkoliv jsem s tím soudem spolupracoval. A prostě dopis mi nějakým způsobem nebyl doručen, i když jako všichni vědí, kde jsem. Jestli můžu dostat nějakou radu, eventuálně potom jako máte tam třeba číslo nebo, rád bych zavolal.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Takže, problém exekucí.

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Problém exekucí je ten, že někdy třeba je člověk nahlášen na adresu nějakého trvalého bydliště, na které se nezdržuje. Přestože třeba nahlásí jinou adresu, tak mu na ní písemnosti nechodí. Nicméně, na tento dotaz nemůžu vlastně podat konkrétní odpověď, protože nevím konkrétní, konkrétní věci, kdy došel pánovi ten exekuční příkaz, jestli proti tomu podal nějaký odvolání. Samozřejmě tvrdit určitě, že vám to doručené nebylo, mělo by bejt dohledáno na soudě, tedy zda tam byla nějaká doručenka a tak a popřípadě kdo jí podepsal.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Jirka se vás esemeskou ptá: "Nemáte pocit, že obecně chce veřejnost nejen v tomto případě spíše mstu a krev než skutečný trest?" Nevím, jestli mluví o Vocáskovi, ale asi ano.

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Teď právě to je otázka, o kterém případě, o kterém případě je hovořeno, protože samozřejmě veřejnost nebo je obecné, že veřejnost vždycky, když vidí nějaký otřesný případ, tak má tendenci jako by k tomu, aby ten člověk dostal co nejhorší trest. Velká část veřejnosti je třeba pro trest smrti, nicméně proto posuzují ty případy ze zákona nezávislí soudci, kteří nemohou být s tím případem nějakým způsobem spjati. Takže, ten trest se ukládá v rámci zákonných mezí.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Advokátka Klára Slámová v Press klubu na Frekvenci 1. Díky, že jste přišla. Hezký podvečer a večer vám přejeme.

 

Klára SLÁMOVÁ, advokátka

--------------------

Já vám také strašně moc děkuji a hezký večer všem posluchačům.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

K tomu se přidávám i já. Teď se dozvíte, co se děje nového a pak už se můžete seznamovat v Rande Dana Kostky.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář