Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhovor s policejním prezidentem na Frekvenci 1

8. 6. 2007

Rozhovor s policejním prezidentem Oldřichem Martinů

6.6.2007    Frekvence 1    str. 1   18:10 Press klub

      

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Příjemný středeční podvečer. Pamatujete si na největší aféru v dějinách české policie? Středočeští policisté nechávali řadu měsíců vraždit manžele Stodolovi, protože jejich vraždy uzavíral jako sebevraždy a infarkty, o život tak přišlo osm lidí, většina možná zbytečně. Českou policii tehdy řídil Oldřich Martinů, nedávno se stal šéfem všech českých policistů. Teď je v Press klubu Frekvence 1. Dobrý podvečer, pane policejní prezidente.

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Dobrý večer, pane Tuna.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Řekněte mi, myslíte si, že máte dostatečnou průpravu na to být policejním prezidentem?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Myslím si, že tuto průpravu mám, že je na dostatečné úrovni.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Cítíte nějakou zodpovědnost za kauzu manželů Stodolových?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

V době, kdy kauza Stodolových propukla, tak jsem již byl náměstkem policejního prezidenta, to znamená, od 15. října 2002, a první případ, který nastal, byl v srpnu téhož roku.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

První případ manželů Stodolových začal 16. 11. 2001, vy jste byl od roku 1999 šéfem středočeské policie a kauza Stodolových propukla, takže východočeští policisté na ní upozornili, to už jste byl náměstkem?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Ano, v průběhu roku 2002, na podzim roku 2002 toto propuklo a došetřovaly se všechny kauzy, všechny případy sebevražd, podezřelých úmrtí, které se prošetřovaly až zpětně. A je pravda, že to šlo až do roku 2001 v rámci kutnohorské policie.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Právě manžele Stodolovi ale vraždili v době, kdy vy jste byl šéfem středočeské policie a právě vaši lidé, středočeští policisté, to uzavírali v té době jako sebevraždy a jako infarkty. Cítíte za to nějakou zodpovědnost?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Necítím a v té době to prošetřovaly samozřejmě kontrolní orgány, postup kutnohorské policie, a zde byla vyvozena odpovědnost okresního ředitele, který nesl zodpovědnost za všechny ty kauzy, protože kauzy byly vyšetřovány, nebo respektive byly prověřovány jako náhlá úmrtí a jakýkoliv případ náhlého úmrtí by měl být prošetřován jako případ vraždy, bohužel to se tak nestalo, byla z toho vyvozena osobní odpovědnost ředitele kutnohorské policie.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Můžete říct posluchačům, jak konkrétně ta osobní odpovědnost vypadala u kutnohorského policejního ředitele?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Byl odvolán z funkce okresního ředitele.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A nyní pracuje na policejním prezidiu v oddělení vnitřní kontroly, to znamená, že ...

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Ne, ne, ne, to není pravda, on nepracuje jako služební funkcionář, on pracuje jako klasický základní referent, to znamená, nemá personální kázeňskou pravomoc, protože tam byla vyvozena jeho odpovědnost za celek, který řídil, a to neznamená, že nemůže dál pokračovat ve služebním poměru jako řadový policista.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A vy jste tehdy zvažoval odchod kvůli této obrovské aféře, která nemá v dějinách české policie obdoby?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Nezvažoval.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

To je zvláštní, protože tehdy to zvažoval například i policejní prezident Kolář?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Já jsem to nezvažoval, doteďka za to necítím odpovědnost.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A přijde vám v pořádku, že vlastně vaši lidé, středočeská policie tehdy na to nepřišla a museli to odhalit východočeští policisté, policisté z jiného kraje?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Ono to bylo odhaleno ve spolupráci středočeských a východočeských policistů. Ta informace byla malinko mediálně zkreslena.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Tedy není pravda to, že východočeští policisté sami s svým šetřením na to přišli?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Přišli na to ve spolupráci se středočeskou policií.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Je něco takového i nadále možné, že by se dělo, že by vraždy tolika lidí byly vyšetřovány jako sebevraždy a ...

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Od té doby byla přijata řada systémových opatření, to znamená, všechny případy podezřelých náhlých úmrtí jsou, je jim intenzivně věnována pozornost od samého prvopočátku s tím, že jsou prošetřovány jako podezření z vraždy.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A proč jim nebyla ta intenzivní pozornost věnována už tenkrát?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Zjistili jsme, že to se dělo pouze v rámci okresu Kutná Hora.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Jenom v okresu Kutná Hora?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Ano. Tenkrát to bylo v rámci okresu Kutná Hora.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Já mám pocit, že manželé Stodolovi vyjížděli i mimo okres Kutná Hora?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Ano, ale ta systémová pochybení byla zejména zjištěna v rámci Kutné Hory, proto z toho byla vyvozena osobní odpovědnost ředitele.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Dobře. Řekněte mi, pane policejní prezidente, vy jste si sám vybíral své náměstky?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Ano, vybíral jsem si je sám.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Řekněte mi, kolik z nich spolupracovalo nebo bylo přímo pracovníky komunistické tajné služby StB?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

S StB nespolupracoval nikdo, pouze pan plukovník Tomáš Kužel byl krátce v roce 2009 ve služebním poměru na čtvrté správě tehdejšího federálního ministerstva vnitra, byl ve škole, která se zabývala přípravou příslušníků operativní dokumentace.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A čím on konkrétně se zabýval?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

On byl ve škole, on se připravoval na tuto činnost.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Tedy tam nepracoval jako zaměstnanec, protože ...

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Nepracoval ...

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

... on byl, nutno podotknout, on se zabýval sledováním lidí a likvidací odpůrců komunistického režimu?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

On byl zaměstnancem, nebo byl služebně zařazen na školském odboru a připravoval se ve škole, jinak ta činnost, to je obdoba operativní dokumentace, obdoba sledování osob věcí, bez ohledu na to, jaká trestná činnost je sledována.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Pane policejní prezidente, proč zrovna jeho jste si vybral, vy jste si za to vyslechl velkou kritiku.

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Já vím, já jsem si za to vyslechl samozřejmě velkou kritiku, ale když jsem si skládal svůj tým a zejména tu roli náměstka pro ekonomiku jsem považoval za velmi podstatnou a v rámci celé policie jsem hledal člověka, který má dostatečnou praxi, dostatečné řídící zkušenosti a současně je seznámen s řízením ekonomických procesů a má i odpovídající vzdělání. A samozřejmě jsem si vzpomněl na Tomáše Kužela, kterého znám ještě z dob začátku u policie, z vojny, jsme vrstevníci, on mezitím ..., naše kariéry se rozešly, on pracoval jako okresní ředitel v Jeseníku, dostudoval si tuto školu a se svojí minulostí mě hned na začátku seznámil.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Je pravda, že se znáte z pohotovostního pluku?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Ano, je to tak, to byla nástupní škola před revolucí, kterou musel projít každý policista.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Co vám na výběr Tomáše Kužela řekl ministr vnitra Langer, který vyhlásil válku ...

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Samozřejmě jsme s panem ministrem na toto téma vedly dlouhé diskuse, já i Tomáš Kužel jsme ho přesvědčili, že je to ten muž na pravém místě a že toto nebude otázka, která by jej diskriminovala ve své práci, protože my potřebujeme pracovat a ne zabývat těmito otázkami, takže to je velice citlivá záležitost, ale přesto jsem jaksi dostal volné ruce v tom, že Tomáše Kužele jsem pověřil zastupováním ve funkci náměstka pro ekonomiku, v současné době je pověřen zastupováním, on není náměstkem pro ekonomiku, vyhlásil jsem výběrové řízení, ano, už jsem ho vypsal.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Když říkáte, že jste museli přesvědčovat ministra vnitra, to znamená, že se mu to na začátku nelíbilo, že mu přivádíte tohoto člověka?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Samozřejmě jsme o tom diskutovali.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

To znamená, Ivan Langer nejprve říkal, že to není správné ...

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Já myslím, že teď není podstatné, co kdo říkal na začátku, důležitý je ten výsledek, alespoň pro mě je důležitý ten výsledek.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Dobře, ale kdyby mu to nevadilo, tak byste ho nemusel přesvědčovat?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Tak.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Takže mu to vadilo?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Diskutovali jsme o tom znova, opakuji, pro mě je důležitý výsledek. Já jsem si vybral Tomáše Kužela, pověřil jsem ho zastupováním a svým způsobem ten Tomáš, jako i ostatní kolegové, riskují, protože tady bude probíhat výběrové řízení a on vlastně i zveřejnil od začátku tyto informace, vlastně to odhaluje svoje soukromí nebo svojí minulost, a přesto do toho šel a chce mi pomoc pracovat na reformě a zabývat se úkoly, které před námi stojí.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A jsou tam ještě další lidé, které jste si přivedl, kteří mají co dočinění nebo měli co dočinění s tehdejší tajnou službou?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Ne.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Nikdo takový, ani nikoho jiného už neplánujete přivést?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Nikoho takového ani neplánuju.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Vy sám, musím se zeptat, vy sám, měl jste někdy dočinění ...

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Osobně myslíte?

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

... něco s tajnou službou za minulého režimu?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Neměl jsem nic dočinění.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Tedy na vás nemůže nic vyplavat?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Nemůže na mě nic vyplavat, mám naprosto čisté svědomí.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Poslední otázka týkající se vašich náměstků, máte prvního náměstka, pana Houbu, nepletu-li se.

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Ano, plukovník Jiří Houba.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Proč zrovna on, jakou on má kvalifikaci pro svou funkci?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Opět to, co jsem říkal o Tomáši Kužela, kdy při výběru kandidátů jsem měl množinu jmen, kdy někteří mi jaksi toto místo odmítli, nechtěli jít pracovat a nechtěli se podílet na některých úkolech, zejména reformy, na realizaci reformy, která nás čeká.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Hodně lidí vám odmítlo?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Já nevím, já jsem to dohromady nepočítal, tyhle ty diskuse jsem vedl zhruba měsíc a samozřejmě postupně se mi počet kandidátů sužoval a vycházel jsem opět z délky praxe, z délky řídících zkušeností, ze znalostí projektu Community Policing a samozřejmě ze znalostí reformy a jejich názoru na reformu a na její realizaci do budoucna, a to byly pro mě základní kritéria, prostě pan Houba z nich vyšel vítězně, co se týče o obsazení pozice nebo zase pověřením zastupování na pozici náměstka pro trestní řízení.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A je pravda, že trestním řízením se v dosavadní kariéře nikdy nezabýval, že byl takzvaný pořádkář?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

On pracoval na úseku vyšetřování.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Pracoval na úseku vyšetřování v západních Čechách?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Ano, přichází z pozice náměstka nebo zástupce ředitele Správy Západočeského kraje pro uniformovanou policii, před tím byl městským ředitelem a má bohatou kariéru.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

S ním měl pan ministr nebo neměl problém?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Neměl pan ministr s žádným mým náměstkem problém. Já jsem samozřejmě ty jména koneckonců konzultoval s panem ministrem, ačkoliv je to moje pravomoc, moje rozhodnutí, za které nesu plnou odpovědnost.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Ministr vnitra vám nezasahuje nějak politicky do vašich kroků?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

V žádným případě, já bych se ani nenechal zasahovat.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Říká v Press klubu na Frekvenci 1 nový policejní prezident Oldřich Martinů. Můžete mu psát SMS na číslo 9001210, anebo už za chvíli telefonovat na číslo 257400999.

Pane policejní prezidente, řekněte mi, pracuje Útvar pro odhalování organizovaného zločinu na politickou objednávku.

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Nepracuje.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Zastanete se ho proti Jiřímu Paroubkovi a ČSSD, která vydala zprávu a ta se jmenuje, a teď jí mám v ruce, zpráva o prorůstání Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu do politiky a jeho napojení na některé politiky ODS?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Já v současné době ve spolupráci s náměstkem, s novým náměstkem pro trestní řízení se otázkou reformy celé oblasti neuniformované policie zabýváme, je to jeden z pilířů naší reformy a chceme, abychom se na práci celé této složky trestního řízení dívali z pohledu sdílení relevantních informací, analýzy informací jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni a v tomto duchu se budeme zabývat reorganizací celého úseku, to znamená, ať již je to na jedné straně Úřad služby kriminální policie na policejním prezidium, tak i jednotlivými útvary s takzvanou celostátní působností, kdy na jedné straně jsou to výkonné útvary, to znamená, Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality, ÚOOZ a Národní protidrogová centrála, to jsou ty výkonné specializované. A na druhé straně ty servisní, které zajišťují /nesrozumitelné/, to je útvar zvláštních a útvar speciálních činností, teď jsme k nim ještě přiřadili z úseku, který jsem řídil jako náměstek policejního prezidenta Kriminalistický ústav Praha a samozřejmě odbor mezinárodní policejní spolupráce, zejména jeho složky Interpol, Europol a Sirene, to znamená, my se tím budeme zabývat jaksi komplexně a bereme v potaz i výstupy, které byly kontrolními orgány vypracovány v souvislosti s takzvanou Kubiceho zprávou.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Ale vy jste mi neodpověděl, zastanete se tohoto útvaru proti této zprávě, která napadá z těch nejhorších věcí tento útvar?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Já se teď nikoho ...

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Četl jste to?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Samozřejmě jsem to četl, já se teď nikoho zastávat nebudu a chci, abychom postupovali naprosto apoliticky bez nějakých, bez nějakých vztahů na politiku, ať je to ta či ona strana, budeme to jaksi řešit komplexně. A ptal jste se, co si myslím k vystoupením paní Kosinové ...

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Na to jsem se ještě neptal.

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Ptal jste se, vy jste o tom hovořil hned na začátku, když jste začal hovořit o ÚOOZ, určitě, a nejsem spokojen s jejími vystoupeními.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A proč?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

No, protože tato vystoupení tímto způsobem vůbec nemají vznikat a nemá tato situace být tímto způsobem komentována.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Dobře, vy jste tedy malinko posunul to téma, já to respektuji ...

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Ne, neposunul, vy jste se mě na to ptal ...

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

... nicméně samozřejmě to měla být jedna z mých otázek, protože paní Kosinová tady nedávno byla v Press klubu a vy jste potom řekl, že se vám její vystoupení nelíbilo, můžete říct konkrétně, co se vám nelíbilo?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Mně se nelíbí komentáře týkající se činnosti útvaru ve vztahu k jakékoliv politické straně, to prostě tady nemá co dělat, policie by měla být apolitická.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A paní Kosinová, já jsem s ní vysílal ...

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

No, můžete mi připomenout?

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

... pouze řekla to, že co se stalo loni, když dostala zákaz mluvit, je to špatně, že to řekla?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Ona řekla, že dostala zákaz mluvit a řekla také, z jakého důvodu dostala zákaz mluvit. A já si myslím, že to je v pořádku, protože odpovědnost za výstupy policie má policejní prezident a ostatní služební funkcionáři. Pokud nikdo jako tiskový mluvčí vystupuje, tak ten mluví jakoby ústy policejního prezidenta nebo služebního funkcionáře, já jsem s tím vystoupením nebyl ztotožněn, nebyl jsem s tím spokojen a žádám vysvětlení od ředitele ÚOOZ, nebo respektive od náměstka pro trestní řízení, nechci, aby se tyto záležitosti opakovaly?

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Já tomu možná ale nerozumím. Když se někdo zeptá tiskové mluvčí elitního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, co se tehdy dělo, jestli je pravda, že nesměla mluvit a ona to potvrdí, je to špatně?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

To není špatně.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Co je tedy špatně?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Mně se nelíbili její komentáře, které jsem ještě si přečetl i v novinách, které směřovaly ve vztahu k politické straně, to znamená, pořád potvrzovaly ty původní záležitosti, že činnost ÚOOZ byla jaksi ovlivňována politicky.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A to nebyla pravda?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Já neříkám, jestli byla nebo nebyla, pravda je, já to nechci soudit, nechci to hodnotit, já si myslím, že toto by tisková elitního útvaru neměla komentovat, to je můj názor.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Ona sdělovala to, co se tehdy dělo, a to bylo součástí veřejné části takzvané Kubiceho zprávy.

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Ano, a já se přesto domnívám, že celá ta záležitost ohledně Kubiceho zprávy nebyla správně uchopena, to znamená, Kubiceho zpráva se týkala operativní činnosti ÚOOZ a tato zpráva si myslím, z moci výkonné, to znamená z policie, neměla jaksi se dostat ven, je jedno, jestli to byl parlament, nebo kdokoliv jiný.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Ale za to asi mluvčí nemohla?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Ne, za to může samozřejmě ÚOOZ, to jejich zodpovědnost, že je taková záležitost nebo taková situace ...

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Když jí přinesla do parlamentu?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Ano, i to.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

To znamená, že s ní neměli chodit do parlamentu, když cítili politické tlaky, protože ...

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Já na to odpovím jinak. Já nevím, jestli cítili nebo necítili politické tlaky, pořád tady platí určitá subordinace, to znamená ÚOOZ v struktuře policie někde leží, než má určitě daleko jiné nebo daleko větší množství možností, jak v takovýchto případech postupovat. A na druhé straně se táži, jaká je role státního zastupitelství, jestliže vyšetřuji zejména závažnou trestnou činnost a má indicie k tomu, že je podezření ze spáchání trestné činnosti, tak musím komunikovat hlavně ze strany zastupitelství, a to jsou dvě věci, které jaksi mi tam chyběly.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Paní Kosinová, když tenkrát vydala zprávu, která poukazovala na spojení vraždy podnikatele Mrázka a po roční kauze biolíh, k tomu měla souhlas státního zástupce, který to tehdy dozoroval, pan Kára, co tedy udělal špatně?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Já nevím, pro mě tohle je nová informace.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Vy to nevíte jako policejní prezident?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Já to nevím, já jsem týden ve funkci, nebyl ...

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Ale vy jste tehdy byl náměstkem policejního prezidenta.

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Dejte mi taky čas, ano, zodpovědný naprosto za jiné záležitosti, nikoliv za trestní řízení, já jsem týden ve funkci.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A neměl pravdu váš současný nadřízený ministr vnitra, který na to také upozorňoval, že prostě ten elitní policejní útvar je pod tak obrovským tlakem, aby mu bylo něco, aby mu bylo znemožněno vyšetřit tyto věci?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Ono samozřejmě, pan ministr vnitra měl samozřejmě jako poslanec politickou, má politickou odpovědnost a samozřejmě ví, co říká. Pokud měl indicie, že něco takového je, tak samozřejmě se rozhodl to zveřejnit, ale je otázka prověřování postupu Útvaru organizovaného zločinu ze strany kontrolních orgánů. A znova opakuji, že s těmito výstupy se seznamujeme a chceme to řešit komplexně, nikoli ve vztahu k ÚOOZ, nikoliv jenom ke vztahu panu Kubicemu, protože musíme jaksi vrátit jenom činnost kriminální policie vyšetřování, zejména těch specializovaných útvarů do úrovně vzájemné důvěry, sdílení relevantních informací a účinného postupu proti všem formám organizovaného zločinu a ne, že se jaksi dohadujeme, jestli jsme něco měli, neměli zveřejnit, jestli to ovlivnilo, neovlivnilo trestní řízení a tak dále, vraťme se k práci, když ...

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Pane policejní prezidente, vadí vám, když o vašich lidech říká bývalý premiér, že ten člověk Jan Kubice je křivopřísežník, hrozné slovo ...

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Křivopřísežník.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

... křivopřísežník, lhář, hnusný člověk, že po něm půjde až na konec světa.

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Já to nechci komentovat.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Vadí vám to?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Já si myslím, že policie a policisté by se měli chovat tak, aby nezavdávali příčinu k jakýmkoliv podobným komentářům.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A zavdal tedy Jan Kubice příčinu k takovému komentáři.

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Já znova opakuji, že v postupu policie v souvislosti s Kubiceho zprávou vnímám řadu nestandardních kroků, které si myslím, že by se jich policie do budoucna měla vyvarovat.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

A ty nestandardní kroky udělal kdo?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Znova opakuji, úzká spolupráce se státním zastupitelstvím a subordinace v rámci policie a sdílení informací napříč všemi útvary, to je prostě pro nás priorita, udělejme tlustou čáru, nastavme nové řídící mechanismy v rámci celého úseku trestního řízení a dívejme se do budoucna, co s tím uděláme, nezavdávejme příčinu komentování těchto záležitostí mediálně politicky, to prostě je špatně, tyto složky neuniformované policie by měly být co nejméně viditelné, měli by to být maximální profesionálové a bránit nás před spácháním čehokoliv hrozného.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Když jsou pod politickým tlakem, mají ...

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Já budu dělat ve své funkci všechno a myslím si, že to i mí kolegové vědí, tak, aby policie nepracovala pod politickým tlakem.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Tak, to byl policejní prezident Oldřich Martinů v Press klubu na Frekvenci 1. Pane policejní prezidente, máte teď třicet vteřin na to, abyste řekl cokoliv bez mého přerušení, prosím, povídejte.

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Děkuju, děkuju za prostor. Já bych to chtěl využít se seznámením několika základních priorit, se kterými jsem vstupoval do této pozice a které jsem prezentoval na tiskové konferenci. Za prvé bych chtěl připravit a realizovat reformu Policie České republiky na základě materiálů, který jsme vypracovali ve spolupráci s ministerstvem vnitra, který vychází z několika předchozích projektů. A chtěl bych podotknout, že k tomu potřebujeme spolupráci všech policistů. Ne, nemůžeme to dělat pouze sami a ta reforma, pokud se nedotkne posledního občana, posledního policisty, tak jí nemůžeme považovat za úspěšnou.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

257400999, to je telefon, na kterém právě teď sedí policejní prezident Oldřich Martinů.

Frekvence 1, Press klub, dobrý podvečer, kdo volá a co vás zajímá?

 

posluchačka

--------------------

Haló!

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Dobrý večer, můžete se ptát, ztlumte si, prosím, ale rádio.

 

posluchačka

--------------------

Haló!

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Ano, dobrý večer, můžete se ptát.

 

posluchačka

--------------------

Dobrý večer, tady Buchtová, Mariánský Lázně. Pane prezidente, mám k vám takovou prosbu, už sedm let píšu, že jsem týraná nervním plynem a bohužel nic se s tím nedělá, policie se mi jenom vysmívá do obličeje. Děkuju vám pěkně, na shledanou. Buchtová, Mariánský Lázně.

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Dobrý večer. Já bych vám doporučil, abyste to oznámila na Policii České republiky. Pokud jste to již učinila, tak pošlete mi to na policejní prezidium k mým rukou, já se s tím budu zabývat a dám to k dispozici příslušným policejním orgánům tak, aby vám vyšli vstříc.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Frekvence 1, Press klub, dobrý podvečer, můžete se ptát policejního prezidenta.

 

posluchačka

--------------------

Dobrý večer, posluchačka ze severních Čech. Nezávidím vám to, tuhle tu těžkou práci u policie, co budete mít. A chtěla jsem zeptat, jestli vrátíte do ulic policii, nejenom v kancelářích, aby tam zapisovali, dělali si zápisy, když se něco stane. Děkuju.

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Je to samozřejmě jedna z našich priorit snížit administrativní zatížení policistů tak, aby většinu času trávili v ulicích a byli viditelní a nikoliv v kancelářích vyplňováním nějakých formulářů.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Posluchač Stanislav se vás ptá SMS. "Pane policejní prezidente, jak je možný, že ostatní řidiči jezdí v autech, který mají špatný technický stav a policie s tím nic nedělá?" Posluchač Stanislav.

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Teď tomu nerozumím. To znamená, jestli někteří řidiči mají vozidlo ve špatném technickém stavu a policie s tím nic nedělá?

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Ano.

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Já myslím, že na technický stav, stejně jako na jiné přestupky v dopravě se policie zaměřuje při plnění běžných úkolů. A myslím si, že to není pravda, že bychom se nezaměřovali na technický stav vozidla.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Kdy bude nejbližší Kryštof?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Kryštof, dozvíte se to.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Bude někdy brzo?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Určitě.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Během příštího týdne?

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Možná.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Tak to říká nový policejní prezident Oldřich Martinů, dávejte si pozor na silnicích. Pane policejní prezidente, díky, že jste přišel, hezký podvečer a večer, hodně úspěchů ve vaší práci.

 

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident

--------------------

Děkuju a děkuju za pozvání, hezký večer.

 

Jan TUNA, moderátor

--------------------

Hezký večer vám všem posluchačům, teď se dozvíte, co se děje nového a pak už se můžete seznamovat v Rande Dana Kostky.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář